Mikrojuridik

Snabba och professionella lösningar på dina problem med vardagsjuridiken
595 kr

Mikrojuridik är till för dig som har juridiska frågor och problem av mindre omfattning.

Att de är av mindre omfattning innebär inte att de är oviktiga, tvärtom. Ofta kan små juridiska bekymmer, eller osäkerhet om vad som gäller rent juridiskt, orsaka stora problem. För att inte tala om den oro som de medför. Men de är inte tillräckligt stora för att du ska ta dig tid att boka in ett möte hos en advokat eller någon annan jurist. Du vill ha ett svar, en lösning, eller i vart fall förstå vilka regler som gäller – och detta så snart som bara är möjligt.

Mikrojuridik gör det möjligt för dig att få svar direkt på en juridisk fråga. Vi kan även granska och tolka dina juridiska dokument som t ex testamenten, äktenskapsförord eller olika avtal. Vi förklarar för dig vad dokumenten innebär och om de överhuvudtaget är giltiga.

Ofta kan du få svar direkt men ibland behöver vi en eller ett par timmar för att granska och bedöma ditt ärende. Vanligtvis kommunicerar vi via chatt eller per e-post med våra kunder. Är det ett dokument som vi ska granska skickar du det till oss per e-post, eller laddar upp det här på webbplatsen, under tiden som vi chattar med varandra. Du kan fritt ställa frågor och vi kan räta ut alla frågetecken som du har.

Innan du kan använda dig av den här tjänsten måste du kontakta oss via chatten eller via e-post. Detta är för att vi ska kunna avgöra om vi har möjlighet att hjälpa dig i just ditt ärende.

595 kr

exempel på ärenden där vi bistått våra kunder med mikrojuridik

Granskning av framtidsfullmakt / Utredning av arvssituation i familj med särkullbarn / Genomgång av gällande rätt avseende skilsmässa med make som är bosatt utanför Sverige / Granskning och tolkning av testamente / Genomgång och bestridande av kravbrev / Rättslig analys av bodelning mellan makar som befinner sig i skilsmässa / Granskning och tolkning av äktenskapsförord / Granskning av erhållen stämningsansökan / Genomgång och granskning av skrivelse från advokatbyrå / Granskning av bestridande av betalningskrav / Genomgång och granskning av krav från Kronofogdemyndigheten / Utredning av alternativ för att bistå person som inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter / Granskning av fullmakt / Rättsligt stöd inför ansökan om skilsmässa / Rättslig analys avseende separation mellan sambor / Granskning av aktieägaravtal / Rättslig analys av kommande bodelning med gällande äktenskapsförord / Granskning av köpeavtal / Genomgång och redogörelse för möjlighet att testamentera bort bostadsrätt som enskild egendom / Granskning och tolkning av skuldebrev / Granskning av gåvobrev / Rättsligt stöd inför generationsskifte i aktiebolag / Utredning avseende möjligheter till skilsmässa mellan två makar bosatta i utlandet / Granskning av avtal avseende överlåtelse av aktier / Rättslig analys och stöd avseende klander av testamente i förening med begäran om jämkning av testamente / Granskning av avtal mellan privatpersoner / Genomgång och redogörelse för arvssituation i familj med sambor, gemensamma barn och särkullbarn / Redogöresle för möjligheter att testamentera bort egendom till viss person med beaktande av särkullbarn / Genomgång och redogörelse för arvssituation i familj med adoptivbarn och särkullbarn / Uppräkningen är inte uttömmande utan utgör endast ett mindre urval av de ärenden där kunder fått hjälp i form av mikrojuridik

Vad några av våra kunder säger

Vi hade en något tilltrasslad situation i min familj efter det att min pappa avled. Det som orsakade bekymret var ett testamente som han hade skrivit och som ingen egentligen hade en aning om. En jurist granskade testamentet och förklarade för oss vad det innebar och hur min pappas saker skulle fördelas. Därefter kunde vi reda ut allting mellan oss. Mycket bra och smidig rådgivning. Otroligt prisvärt!!!

Mehti

Vi fick ett kravbrev från ett företag som hade lämnat in kravet till Kronofogdemyndigheten. Juristen läste snabbt igenom dokument och hjälpte oss att skriva ett svar där vi bestred kravet. Juristen förklarade dessutom vad som sen skulle hända och vad vi borde göra för att inte betala till företaget. Allting slutade med att företaget drog tillbaka sitt krav. Vi är mycket tacksamma för den hjälp som vi fick. Jättetrevlig jurist som pedagogiskt förklarade hur det funkar när det kommer krav från  kronofogdemyndigheten  och hur man bör göra. 

Pia

Jättebra tjänst som vi absolut kan rekommendera. Vi hade skrivit ett äktenskapsförord får många år sedan och efter att ha läst en artikel blev vi osäkra på om vårt äktenskapsförord var giligt. Juristen läste igenom äktenskapsförordet och berättade för oss att de bestämmelser som vi skrivit in inte kunde finnas med i ett äktenskapsförord och att det därför var ogiltigt. Så nu har vi skrivit ett nytt äktenskapsförord, men denna gång är det uformat som det ska. 🙂 Tack för en jättebra tjänst.  

Pernilla och Adam

Skitbra! Jag blev av med ett gammalt juridiskt problem på bara några minuter. Dessutom till ett löjligt lågt pris. Detta är en tjänst som alla borde använda när de får problem med lagar och regler. 🙂

S.P.