Chattvillkor

Tillämplighet

Vi tillämpar dessa villkor på dig som är besökare till vår webbplats utan att vara kund eller klient hos oss. Är du kund eller klient hos oss gäller särskilda och förmånligare villkor.

Syftet med chattfunktionen

Chattfunktionen är främst avsedd för att vi ska kunna hjälpa våra besökare att hitta den information som de söker efter. Detta gör vi genom att hänvisa till artiklar och annat material på webbplatsen men även genom att hänvisa till externa resurser i form andra webbplatser vilka informerar om juridik.

Besvarande av juridiska frågeställningar

Det förekommer även att vi besvarar enklare juridiska frågeställningar. De svar som vi lämnar tar sin utgångpunkt i vad som gäller generellt enligt de regler som är tillämpliga. Det är inte möjligt för oss att i chatten ta ställning till hur gällande rätt ska tillämpas i ett specifikt fall.

Tidsbegränsning av chattsession

Med hänvisning till att vi har ett stort antal besökare som använder sig av vår chatt har vi begränsat den tid som vi kan spendera på varje besökare till en viss tid. Efter det att denna tid har passerat kan vi därför inte fortsätta att besvara dina frågeställningar. Hur lång tiden är varierar beroende på den totala arbetsbelastningen.

Juridisk rådgivning

Chattfunktionen är en gratistjänst och de uppgifter och svar som vi lämnar i chatten ska aldrig uppfattas som juridisk rådgivning eller på annat sätt ses som råd eller tips hur du ska agera i ett visst avseende.

Vill du ha råd om hur gällande rätt ska tillämpas i en viss situation eller hur du ska agera i en viss situation är vår rekommendation att du anlitar en jurist för att få den juridiska rådgivning som du behöver.