Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Fem skäl till att du bör skriva en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten har blivit ett av de vanligaste juridiska dokumenten bland privatpersoner. Antalet personer som skriver framtidsfullmakter har ökat för varje år sedan möjligheten med framtidsfullmakter infördes under 2017. Idag är framtidsfullmakter, efter testamenten, det familjerättsliga dokument som vi oftast upprättar på uppdrag av privatpersoner. Har du själv ännu inte skrivit en framtidsfullmakt är det något som du bör fundera på och vi kommer i det följande att ange sex skäl till att du bör skriva en framtidsfullmakt.

Ett äldre par som ska skriva en framtidsfullmakt


1. I en framtidsfullmakt är det du själv som bestämmer vem som ska företräda dig

När du skriver en framtidsfullmakt är det du som avgör vem som ska företräda dig den dag som du inte längre kan hantera dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Har du inte skrivit en framtidsfullmakt när den dagen anländer återstår i princip endast för omgivningen att vända sig till överförmyndaren och begära att en god man utses för dig. Vem som ska vara god man är det domstolen som bestämmer.

2. I en framtidsfullmakt är det du som bestämmer vad fullmaktshavaren ska ha rätt att göra för din räkning

När du skriver en framtidsfullmakt kan du ge fullmaktshavaren behörighet att företräda dig inom i princip samtliga områden. Denna typ av framtidsfullmakter benämns ofta för generalfullmakter eller framtidsfullmakter med en vidsträckt eller omfattande behörighet. Du är emellertid inte tvungen att ge fullmaktshavaren denna typ av behörighet. Istället kan du ge fullmaktshavaren en betydligt mindre omfattande behörighet som innebär att hen endast har rätt att företräda dig inom ett par områden. Till exempel kan du ge fullmaktshavaren behörighet att endast hantera dina bankärenden eller sälja en fastighet. Det är du som ensam avgör vilken behörighet som fullmaktshavaren ska ha.

3. I en framtidsfullmakt kan du utse flera fullmaktshavare

När du skriver en framtidsfullmakt är du inte begränsad till att utse en enda person som dessutom ska företräda dig inom flera olika områden. Du kan utse flera personer och du kan dessutom låta dem företräda dig inom olika områden. Till exempel kan du utse en person som ska hantera dina bankärenden, en annan person som ska företräda dig gentemot en viss myndighet, en tredje person som ska företräda dig gentemot sjukvården och en fjärde person som får behörighet att sälja en fastighet som du äger. Du kan således skräddarsy din framtidsfullmakt så att du företräds av den person som du anser vara mest lämpad inom ett visst område.

4. Du kan justera eller annullera din framtidsfullmakt

Du är inte bunden av en framtidsfullmakt och du kan därför, så länge som du har rättshandlingsförmåga, ändra och även helt annullera framtidsfullmakten när du tycker att det behövs.

Skulle du i framtiden till exempel inte längre ha förtroende för någon av de personer som du utsett till fullmaktshavare eller någon av de personer som du utsett blivit allvarligt sjuk eller avlidit kan du snabbt och enkelt ändra framtidsfullmakten och anpassa den efter omständigheterna.

Du kan även riva framtidsfullmakten och upprätta en helt ny framtidsfullmakt om du tycker att det är den bästa lösningen. Så länge som du har rättshandlingsförmåga är det du ensam som bestämmer över din framtidsfullmakt och vem som ska företräda dig. 

5. En framtidsfullmakt gäller direkt

Har du skrivit en framtidsfullmakt träder den i kraft i samma sekund som du inte längre kan hantera dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Den person, eller de personer, som har utsetts till fullmaktshavare kan därför omgående använda sig av framtidsfullmakten och företräda dig vilket underlättar för både dig och omgivningen.

Har du inte skrivit en framtidsfullmakt och en god man i stället ska företräda dig är det en tidskrävande process. Handläggningstiden för utseende av god man varierar mellan olika kommuner men det är inte ovanligt med en väntetid på mellan fyra och sex månader innan en god man utses. 

Många skäl för dig att skriva en framtidsfullmakt

Som framgått av ovan finns det många och goda skäl till att skriva en framtidsfullmakt. Har du inte redan skrivit en framtidsfullmakt är det något som du i vart fall borde överväga. Väljer du att upprätta en framtidsfullmakt är det emellertid inte något som du bör göra på egen hand. Det är viktigt att framtidsfullmakten blir professionellt utformad och att den verkligen är anpassad till just din situation och den hjälp som du vill ha i framtiden.

Anlita därför en erfaren familjerättsjurist när du ska skriva din framtidsfullmakt. Då kan du vara säker på att fullmakten är giltig och att den fungerar som avsett den dag som du behöver hjälp med att hantera dina personliga och ekonomiska angelägenheter.

Vill du ha hjälp med att skriva din framtidsfullmakt?

Ska du skriva en framtidsfullmakt och vill vara säker på att den blir korrekt utformad kan en av våra jurister upprätta din framtidsfullmakt. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp av skriva framtidsfullmakt

Artiklar om framtidsfullmakter

Frågor & Svar om framtidsfullmakter