Formkrav för giltigt testamente

Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att vara giltigt – det är ett s k formalavtal. Är inte testamentet utformat på detta sätt kan det klandras och förklaras ogiltigt av en domstol.

Kvinna som ska skriva ett testamente


Utgångspunkten är att ett testamente måste uppfylla följande tre krav för att det ska vara giltigt:

 1. Testamentet måste vara upprättat i skrift och undertecknat av testamentsgivaren.
 2. Testamentsgivarens underskrift måste vara bevittnad av två personer (testamentsvittnen) vilka inte är jäviga.
 3. De två testamentsvittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnat. Emellertid behöver de inte veta innehållet i testamentet.

Undantag från formkraven

Det finns situationer där formkraven för ett testamente inte behöver vara uppfyllda. Ett sådant testamente kallas för ett nödtestamente.

Det är endast i undantagsfall som det är möjligt att använda sig av ett nödtestamente. Enligt ärvdabalken är detta möjligt om testamentsgivaren ”av skäl som sjukdom eller nödsituation ej har möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente”.

Det finns två olika metoder för att upprätta ett nödtestamente. Den första metoden innebär att testamentsgivare muntligen inför två vittnen förordnar om sin kvarlåtenskap. Den andra metoden innebär att testamentsgivaren i en egenhändigt skriven och undertecknad handling förordnar om kvarlåtenskapen.

Ett nödtestamente upphör att gälla, om testamentsgivaren efter testamenterandet under tre månader varit i stånd att upprätta ett ordinärt testamente.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Klander av testamente

  Klander av testamente

  Klander av testamente innebär att en arvinge väcker talan vid domstol och yrkar att ett testamente ska förklaras ogiltigt. Yrkandet …
 • När ärver en sambo?

  När ärver en sambo?

  Sambor ingår inte i den legala arvsordningen, det vill säga de personer som enligt ärvdabalken har rätt till arv efter …
 • Sitta kvar i orubbat bo

  Sitta kvar i orubbat bo

  Begreppet orubbat bo är ett äldre begrepp som tidigare användes när arvsreglerna var utformade så att gemensamma barn hade arvsrätt …
 • Den legala arvsordningen och de olika arvsklasserna

  Den legala arvsordningen och de olika arvsklasserna

  När en person avlidit och det inte finns något testamente ska arvet enligt huvudregeln fördelas enligt den legala arvsordningen. Med …
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra …

Frågor & Svar om arv och testamente