Formkrav för giltigt testamente

5
(3)

Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att vara giltigt – det är ett s k formalavtal. Är inte testamentet utformat på detta sätt kan det klandras och förklaras ogiltigt av en domstol.

Kvinna som ska skriva ett testamente

Utgångspunkten är att ett testamente måste uppfylla följande tre krav för att det ska vara giltigt:

  1. Testamentet måste vara upprättat i skrift och undertecknat av testamentsgivaren.
  2. Testamentsgivarens underskrift måste vara bevittnad av två personer (testamentsvittnen) vilka inte är jäviga.
  3. De två testamentsvittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnat. Emellertid behöver de inte veta innehållet i testamentet.

Undantag från formkraven

Det finns situationer där formkraven för ett testamente inte behöver vara uppfyllda. Ett sådant testamente kallas för ett nödtestamente.

Det är endast i undantagsfall som det är möjligt att använda sig av ett nödtestamente. Enligt ärvdabalken är detta möjligt om testamentsgivaren ”av skäl som sjukdom eller nödsituation ej har möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente”.

Det finns två olika metoder för att upprätta ett nödtestamente. Den första metoden innebär att testamentsgivare muntligen inför två vittnen förordnar om sin kvarlåtenskap. Den andra metoden innebär att testamentsgivaren i en egenhändigt skriven och undertecknad handling förordnar om kvarlåtenskapen.

Ett nödtestamente upphör att gälla, om testamentsgivaren efter testamenterandet under tre månader varit i stånd att upprätta ett ordinärt testamente.

Vad tyckte du om artikeln - var den till någon hjälp?

Klicka för att lämna ditt omdöme!

Medelomdöme: 5 / 5. Antal omdömen: 3

Ingen har lämnat sitt omdöme ännu. Bli först med att lämna ett omdöme!

Hjälp oss att göra denna artikel bättre!

Skriv gärna vad du tyckte var mindre bra med denna artikel och hur du tycker att vi kan förbättra den.

Varukorg

Annons

Behöver du hjälp med att skriva ditt testamente Låt en jurist skriva ditt testamente Skriv ditt testamente online Skriv ditt testamente med en dokumentmall

Andra artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar angående arv och testamente