Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Förvaring av äktenskapsförord

Fråga:

Hej, jag undrar hur jag ska förvara mitt äktenskapsförord. Jag och min fru har helt skilda ekonomier och vårt äktenskapsförord är min ”försäkring” för att hon inte ska begära skilsmässa för att sen ge sig av med mina pengar.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Hur förvarar jag äktenskapsförordet på ett säkert sätt? Kan jag göra kopior och ha dessa på flera olika ställen? Vad händer om hon hittar originaläktenskapsförordet och förstör det? Räcker det med en kopia eller måste originalet finnas för att det ska gälla?

Tacksam för råd

Björn

Svar

Hej Björn.

Förvaring av juridiska dokument är ofta något som vållar huvudbry. Tidigare var det vanligt att förvara sina juridiska dokument i ett bankfack. Men i takt med att det finns allt mindre bankkontor, samtidigt som få av de kvarvarande bankkontoren erbjuder bankfack, är det inte längre ett praktiskt alternativ.

I takt med att bankfacken har försvunnit har olika tjänster utvecklats där det är möjligt att förvara sina juridiska dokument. Som exempel kan nämnas Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer som erbjuder sina medlemsbyråer en tjänst där begravningsbyråernas kunder kan förvara sina juridiska originaldokument på ett säkert sätt.

Att förvara juridiska dokument på ett säkert sätt är särskilt viktigt när det gäller t ex testamenten, där originalhandlingen är en förutsättning för att det juridiska dokumentet ska vara giltigt. Vad avser äktenskapsförord är situationen annorlunda. Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara gällande och registrering sker hos Äktenskapsregistret vilket hanteras av Skatteverket. Även ändring eller annullering av ett äktenskapsförord kräver registrering för att vara gällande.

Det är därför inte möjligt för makar att t ex riva sönder sitt äktenskapsförord och därigenom åstadkomma att äktenskapsförordet inte längre är giltigt. Vill makarna inte längre att ett registrerat äktenskapsförord ska vara gällande måste makarna skriva ett nytt äktenskapsförord och därefter registrera det nya äktenskapsförordet. Det är först när detta skett som det tidigare registrerade äktenskapsförordet upphör att gälla.

Detta innebär samtidigt att ett förlorat eller förstört äktenskapsförord inte har samma betydelse som ett förlorat eller förstört testamente. Ett äktenskapsförord, i motsats till t ex ett testamente, gäller även om originalhandlingen – eller ens en kopia – inte kan återfinnas.

Du ska självfallet förvara dina juridiska dokument så säkert som är möjligt. Men vad gäller ert äktenskapsförord är det inte någon katastrof om just detta dokument går förlorat. Äktenskapsförordet gäller likväl och en kopia av ert äktenskapsförord finns registrerat och förvarat i Äktenskapsregistret hos Skatteverket, där du snabbt och enkelt kan få en kopia av äktenskapsförordet.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord