Förvaring av äktenskapsförord

Hej, jag undrar hur jag ska förvara mitt äktenskapsförord. Jag och min fru har helt skilda ekonomier och vårt äktenskapsförord är min ”försäkring” för att hon inte ska begära skilsmässa för att sen ge sig av med mina pengar.

Skriv ditt äktenskapsförord med hjälp av en jurist

Endast 595 kr

Hur förvarar jag äktenskapsförordet på ett säkert sätt? Kan jag göra kopior och ha dessa på flera olika ställen? Vad händer om hon hittar originaläktenskapsförordet och förstör det? Räcker det med en kopia eller måste originalet finnas för att det ska gälla?

Tacksam för råd

Björn

Svar

Hej Björn.

Förvaring av juridiska dokument är ofta något som vållar huvudbry. Tidigare var det vanligt med att förvara sina juridiska dokument i ett bankfack. Men i takt med att det finns allt mindre bankkontor samtidigt som få av de kvarvarande bankkontoren erbjuder bankfack är det inte längre ett praktiskt alternativ.

I takt med att bankfacken har försvunnit har olika tjänster utvecklats där det är möjligt att förvara sina juridiska dokument. Som exempel kan nämnas Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer som erbjuder sina medlemsbyråer en tjänst där begravningsbyråernas kunder kan förvara sina juridiska originaldokument på ett säkert sätt.

Att förvara juridiska dokument på ett säkert sätt är särskilt viktigt när det gäller t ex testamenten, där originalhandlingen är en förutsättning för att det juridiska dokumentet ska vara giltigt. Vad avser äktenskapsförord är situationen annorlunda. Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara gällande och registrering sker hos Äktenskapsregistret vilket hanteras av Skatteverket. Även ändring eller annullering av ett äktenskapsförord kräver registrering för att vara gällande.

Det är därför inte möjligt för makar att t ex riva sönder sitt äktenskapsförord och därigenom åstadkomma att äktenskapsförordet inte längre är giltigt. Vill makarna inte längre att ett registrerat äktenskapsförord ska vara gällande måste makarna skriva ett nytt äktenskapsförord med denna innebörd och därefter registrera det nya äktenskapsförordet. Det är först när detta skett som det tidigare registrerade äktenskapsförordet upphör att gälla.

Detta innebär samtidigt att ett förlorat eller förstört äktenskapsförord inte har samma betydelse som ett förlorat eller förstört testamente. Ett äktenskapsförord, i motsats till t ex ett testamente, gäller även om originalhandlingen – eller ens en kopia – inte kan återfinnas.

Du ska självfallet förvara dina juridiska dokument så säkert som är möjligt. Men vad gäller ert äktenskapsförord är det inte någon katastrof om just detta dokument går förlorat. Äktenskapsförordet gäller likväl och en kopia av ert äktenskapsförord finns registrerat och förvarat i Äktenskapsregistret hos Skatteverket där du snabbt och enkelt kan få en kopia av äktenskapsförordet.

Med vänlig hälsning

Juridex.se

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »