Förvaring av testamente – Hur kan jag vara säker på att mitt testamente inte “försvinner” när jag avlidit?

Förvaring av testamente – Hur kan jag vara säker på att mitt testamente inte “försvinner” när jag avlidit?

Förvaring av testamente är ett ämne som ofta vållar huvudbry. Eftersom ett testamente endast är gällande i original samtidigt som det inte är möjligt att registrera ett testamente är frågan om hur man ska försvara sitt testamente en frågeställning som är klart relevant. Att du upprättat ett testamente som i detalj speglar din sista vilja har inte någon betydelse om inte någon hittar ditt testamente den dag som du avlider. Eller om någon hittar ditt testamente men bestämmer sig för att förstöra eller gömma undan testamentet.

Kvinna som ska skriva ett testamente


För vissa juridiska dokument är det ett krav att de måste registreras för att de ska vara gällande. T ex måste ett äktenskapsförord registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket. Har du blivit av med ett äktenskapsförord kan du således begära ut en kopia från Äktenskapsregistret. Kopian har samma giltighet som ett registrerat original.

Som angivits ovan finns det emellertid inte något registreringskrav vad avser testamenten såsom är fallet med äktenskapsförord. Ett testamente är därför gällande utan att det registreras så länge det uppfyller de formkrav som gäller för testamenten. Det finns inte heller någon möjlighet till frivillig registrering eller förvaring av testamenten hos någon statlig myndighet som t ex domstol eller Skatteverket. Det är därför testamentsgivaren som själv svarar för att testamentet förvaras på ett säkert ställe och att det dessutom hittas av ”rätt” personer den dag som testamentsgivaren har avlidit.

Risken för att testamente försvinner eller förstörs

Som framgått av inledningen är det endast testamentet i original som är gällande. Hittar de efterlevande inte originalet men finner en kopia är detta inte till någon hjälp. En kopia av ett testamente är inte gällande som testamente.

Tyvärr förekommer det att personer som finner ett testamente och som ”förlorar” arv genom testamentet, då  förstör eller gömmer testamentet av det enkla skälet att de erhåller mer i arv om något testamente inte finns.

Har t ex en testamentsgivare i sitt testamente angett att en viss person som inte är bröstarvinge ska erhålla viss egendom i arv innebär detta att arvet i motsvarande minskas för eventuella bröstarvingar. En bröstarvinge erhåller mer i arv om något testamente inte finns. Den bröstarvinge som finner testamentet skulle därför rent ekonomiskt “vinna” på om testamentet “försvann” eller förstördes.

Förvaring av testamentet

Har man möjlighet bör man därför förvara testamentet hos en oberoende tredje man som inte har några intressen i testamentet, d v s en person som inte är legal arvinge, som inte erhåller arv genom testamentet och som inte heller får sin arvsrätt begränsad genom testamentet. Som exempel kan man förvara testamentet hos en advokat vilken man har löpande kontakt med eller hos någon väletablerad jurist- eller begravningsbyrå som erbjuder denna typ av tjänster.

En del av dessa rikstäckande byråer stämmer dessutom löpande av testamentsgivarens personuppgifter mot folkbokföringsregistret. Detta medför att den dag som testamentsgivaren avlider kommer byrån att underrätta dödsboet om att det finns ett testamente och de ser till att även att testamentet i original lämnas ut till ”rätt personer”.

Har man inte möjlighet att förvara testamentet hos en professionell och oberoende tredje man bör man i vart fall förvara testamentet på ett säkert ställe samtidigt som en ”oberoende” person i omgivningen informeras om var testamentet förvaras. Detta till säkerställande att testamentet ”kommer fram” den dag som testamentsgivaren avlidit.

Införande av centralt register för testamenten

Det har under lång tid diskuterats om det inte borde införas ett centralt statligt register för testamenten. Emellertid har det stannat vid just en diskussion och något konkret förslag till skapande av ett centralt register för testamenten har i skrivande stund inte presenterats.

Vill Du läsa mer om diskussionen rörande ett centralt testamentsregister kan följande externa tidningsartiklar rekommenderas:

Artikel i DN debatt om införande av centralt testamentsregister
Artikel i GP om testamenten som “försvinner”

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varukorg

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Ett av de krav som gäller för testamente är att …
 • Vad kostar det att skriva ett testamente?

  Vad kostar det att skriva ett testamente?

  Artikel om vad det kostar att skriva ett testamente. Vi jämför kostnaderna för att skriva ditt testamente med hjälp av …
 • Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott är två grundläggande begrepp inom arvsrätten och de har framförallt betydelse när det finns ett testamente. Har …
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra …
 • Makars arvsrätt

  Makars arvsrätt

  Det råder ofta missförstånd kring i vilka situationer som makar ärver varandra. Många makar lever i villfarelsen att makar alltid …

Frågor & Svar om arv och testamente