Förvaring av testamente – Hur kan jag vara säker på att mitt testamente inte ”försvinner” när jag avlidit?

Förvaring av testamente är ett ämne som ofta vållar huvudbry. Eftersom ett testamente endast är gällande i original samtidigt som det inte är möjligt att registrera ett testamente är frågan om hur man ska försvara sitt testamente en frågeställning som är klart relevant. Att du upprättat ett testamente som i detalj speglar din sista vilja har inte någon betydelse om inte någon hittar ditt testamente den dag som du avlider. Eller om någon hittar ditt testamente men bestämmer sig för att förstöra eller gömma undan testamentet.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

För vissa juridiska dokument är det ett krav att de måste registreras för att de ska vara gällande. T ex måste ett äktenskapsförord registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket. Har du blivit av med ett äktenskapsförord kan du således begära ut en kopia från Äktenskapsregistret. Kopian har samma giltighet som ett registrerat original.

Som angivits ovan finns det emellertid inte något registreringskrav vad avser testamenten såsom är fallet med äktenskapsförord. Ett testamente är därför gällande utan att det registreras så länge det uppfyller de formkrav som gäller för testamenten. Det finns inte heller någon möjlighet till frivillig registrering eller förvaring av testamenten hos någon statlig myndighet som t ex domstol eller Skatteverket. Det är därför testamentsgivaren som själv svarar för att testamentet förvaras på ett säkert ställe och att det dessutom hittas av ”rätt” personer den dag som testamentsgivaren har avlidit.

Risken för att testamente försvinner eller förstörs

Som framgått av inledningen är det endast testamentet i original som är gällande. Hittar de efterlevande inte originalet men finner en kopia är detta inte till någon hjälp. En kopia av ett testamente är inte gällande som testamente.

Tyvärr förekommer det att personer som finner ett testamente och som ”förlorar” arv genom testamentet förstör eller gömmer testamentet av det enkla skälet att de erhåller mer i arv om något testamente inte finns.

Har t ex en testamentsgivare i sitt testamente angett att en viss person som inte är bröstarvinge ska erhålla viss egendom i arv innebär detta att arvet i motsvarande minskas för eventuella bröstarvingar. En bröstarvinge erhåller mer i arv om något testamente inte finns. Den bröstarvinge som finner testamentet skulle därför rent ekonomiskt “vinna” på om testamentet “försvann” eller förstördes.

Förvaring av testamentet

Har man möjlighet bör man därför förvara testamentet hos en oberoende tredje man som inte har några intressen i testamentet, d v s en person som inte är legal arvinge, som inte erhåller arv genom testamentet och som inte heller får sin arvsrätt begränsad genom testamentet. Som exempel kan man förvara testamentet hos en advokat vilken man har löpande kontakt med eller hos någon väletablerad jurist- eller begravningsbyrå som erbjuder denna typ av tjänster.

En del av dessa rikstäckande byråer stämmer dessutom löpande av testamentsgivarens personuppgifter mot folkbokföringsregistret. Detta medför att den dag som testamentsgivaren avlider kommer byrån att underrätta dödsboet om att det finns ett testamente och de ser till att även att testamentet i original lämnas ut till ”rätt personer”.

Har man inte möjlighet att förvara testamentet hos en professionell och oberoende tredje man bör man i vart fall förvara testamentet på ett säkert ställe samtidigt som en ”oberoende” person i omgivningen informeras om var testamentet förvaras. Detta till säkerställande att testamentet ”kommer fram” den dag som testamentsgivaren avlidit.

Införande av centralt register för testamenten

Det har under lång tid diskuterats om det inte borde införas ett centralt statligt register för testamenten. Emellertid har det stannat vid just en diskussion och något konkret förslag till skapande av ett centralt register för testamenten har i skrivande stund inte presenterats.

Vill Du läsa mer om diskussionen rörande ett centralt testamentsregister kan följande externa tidningsartiklar rekommenderas:

Artikel i DN debatt om införande av centralt testamentsregister
Artikel i GP om testamenten som ”försvinner”

Varukorg

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn. Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är …Läs mer »