Förvaring av framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla.

Person som skriver en fullmakt med hjälp av en dokumentmall

Hur en framtidsfullmakt ska förvaras beror självfallet på omständigheterna i det enskilda fallet. Som alltid i juridikens värld är varje situation unik och kräver sin egen och specifika lösning. Vad som är viktigt är att framtidsfullmakten ska finnas tillgänglig och kunna användas den dag som framtidsfullmakten börjar att gälla, d v s den dag som fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter.

Vi ska i det följande ge några tips och idéer om vad du ska tänka på när du funderar på hur du ska förvara en framtidsfullmakt.

Likheter och skillnader jämfört med förvaring av testamente

Framtidsfullmakter och testamenten har mycket stora likheter vad avser formkraven. Båda dokumenttyperna är endast gällande i original, de måste vara undertecknade och vara bevittnade av två vittnen för att vara giltiga. Detta innebär emellertid inte att de bör förvaras på samma sätt då det finns avgörande skillnader vad avser när dokumenten blir gällande och ska tillämpas.

Ett testamente förvaras med fördel i t ex ett bankfack, hos en advokat eller via några av de olika förvaringstjänster som finns för testamenten. När den person som upprättat testamentet avlider lämnas testamentet ut till dödsbodelägarna och testamentet kan tillämpas vid fördelningen av arvet.  

En framtidsfullmakt börjar att gälla när den fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Skulle fullmaktsgivaren till exempel befinna sig på sjukhus efter en olycka och inte kan kommunicera med omvärlden kan det snabbt bli problematiskt om fullmaktsgivaren har lagt framtidsfullmakten i ett bankfack. Än värre blir det om fullmaktsgivaren inte informerat någon om var framtidsfullmakten förvaras.

Vad avser framtidsfullmakter kan det därför i vissa situationer vara ett bra alternativ att framtidsfullmakten förvaras hos fullmaktshavaren, d v s den person som ska företräda fullmaktsgivaren. Den dag som fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter tar fullmaktshavaren fram framtidsfullmakten och kan omgående använda den för att företräda fullmaktsgivaren.

Dokumentmallar för juridiska dokument

Upprätta en framtidsfullmakt i två exemplar

Ofta går det lång tid mellan det att en framtidsfullmakt upprättas och att den träder i kraft. Det finns alltid en risk för att fullmaktshavaren under denna tid blir av med framtidsfullmakten. Detta kan få allvarliga konsekvenser. Fullmaktsgivaren har upprättat en framtidsfullmakt för en viss person och har utgått från att denna person ska hjälpa fullmaktsgivaren i framtiden.

Skulle fullmaktshavaren inte hitta framtidsfullmakten medför detta att fullmaktsgivaren står utan den hjälp som fullmaktsgivaren utgått från ska finnas. Kan fullmaktsgivaren vid inte längre hantera sina personliga angelägenheter är det dessutom för sent att upprätta en ny framtidsfullmakt.

I vissa situationer kan det därför vara en god idé för en fullmaktsgivare att upprätta två identiska framtidsfullmakter. Ett exemplar förvaras av fullmaktshavaren och det andra exemplaret kan fullmaktsgivaren förvara hemma hos sig på ett ställe där det enkelt upptäcks av någon som har tillgång till hemmet. På så sätt finns det i vart fall en ”backup” för det fall att fullmaktshavaren skulle ha slarvat bort eller av annat skäl inte längre kan hitta sin framtidsfullmakt.

Upprätta en framtidsfullmakt?

Vi hoppas att du fått några tips och idéer om vad du bör tänka på om du ska förvara en framtidsfullmakt. Har du inte redan upprättat en framtidsfullmakt får du gärna titta närmare på några av våra mallar för framtidsfullmakter. Du kan även använda dig av vår tjänst Dokument Online för framtidsfullmakt där du får hjälp av en jurist att skriva din framtidsfullmakt. Då kan du vara säker på att din framtidsfullmakt blir korrekt utformad!

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Några av våra mallar för fullmakter

Grundmall för fullmakt Mall för företagsfullmakt Mall för fullmakt på engelska Mall för generell fullmakt mellan privatpersoner

Artiklar om fullmakter och ställföreträdarskap

Andra artiklar om framtidsfullmakter

 • Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Min mormor avled för någon dag sedan. Hon hade tidigare skrivit en framtidsfullmakt till min mamma som hjälpte min mormor med att betala räkningar, kontakter med soc m m. Vi frågar oss vad som gäller nu när mormor har avlidit och framtidsfullmakten förmodligen inte längre gäller? Hur kan min mamma …Läs mer »
 • Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Hej. Min pappa har skrivit en framtidsfullmakt. Som vi har förstått fungerar fullmakten först när pappa är så pass sjuk att han inte vet vad han gör. Men vem avgör detta, dvs att han är så pass sjuk så att framtidsfullmakten kan användas? Vår pappa lär inte kunna göra det …Läs mer »
 • Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Hej, är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren, t ex som ett innehavarskuldebrev? Det vill säga den som har framtidsfullmakten i sin hand är den person som har rätt att företräda mig. Jag tänkte skriva en framtidsfullmakt ställd till innehavaren och lägga i min byrå …Läs mer »
 • Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad – kan den person som jag ska ge fullmakten …Läs mer »
 • Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

  Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

  En framtidsfullmakt är en fullmakt om en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten …Läs mer »