Är det möjligt att utse flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

Fråga:

Hej, vår pappa börjar att bli till åren och kommer inom kort att flytta in på ett äldreboende. Han är fortfarande helt “klar i knoppen” men han vill planera för framtiden och har därför pratat om att han vill skriva en framtidsfullmakt. Han har alltid varit noga med att det ska vara rättvist mellan mig och min syster och han vill därför att både jag och min syster ska stå på framtidsfullmakten, det vill säga att det ska vara två fullmaktshavare.

Ett äldre par som ska skriva en framtidsfullmakt


Jag och min syster har inte något problem med detta men vi är lite osäkra på om det är möjligt att vara flera fullmaktshavare i en och samma framtidsfullmakt. Om vi nu kan vara två fullmaktshavare så undrar vi hur det fungerar när vi ska ta beslut, måste vi båda vara med när vi till exempel pratar med hyresvärden eller någon annan? Dessutom undrar vi vad som händer om vi inte är överens om något? Måste vi vara överens i alla frågor? /Daniel

Svar

Hej Daniel. Det är fullt möjligt för er pappa att skriva en framtidsfullmakt med två fullmaktshavare. Det finns inte någon begränsning i hur många fullmaktshavare som er pappa kan utse. Men det är viktigt att han tänker igenom situationen och skriver en framtidsfullmakt som underlättar för er att företräda honom.

En lösning kan vara att han skriver två framtidsfullmakter, en till dig och en till din syster. Fördelen med den lösningen är att det blir enklare för er att hjälpa er pappa. Ni kan var för sig företräda er pappa vilket underlättar för er båda.

Det är även möjligt för er pappa att ge skilda befogenheter. Han kan till exempel ge dig i fullmakt att företräda honom gentemot vården och myndigheter samtidigt som han ger i fullmakt åt din syster att hantera hans bankärenden.

Risken med flera fullmaktshavare som företräder var för sig

Risken med att ni får var sin fullmakt, och kan företräda honom var för sig, är att ni springer iväg på “var sitt håll”. Det vill säga, att ni företräder er pappa och kanske ibland tar motstridiga beslut för er pappas räkning. Men har du och din syster en god relation och en regelbunden kontakt med varandra är det förhoppningsvis inte någon större risk.

Därutöver finns alltid risken att någon av er agerar i strid med er pappas intressen vilket kanske upptäcks först långt senare. Emellertid strider ett sådant beteende mot reglerna i lag om framtidsfullmakter vilket bland annat kan leda till återbetalningsskyldighet. Det kan även utgöra ett brott enligt reglerna i brottsbalken och leda till åtal vid grövre överträdelser. Som fullmaktshavare har man ett uppdrag och en skyldighet att ta tillvara fullmaktsgivarens intressen, inte sina egna.

Flera fullmaktshavare företräder fullmaktsgivaren gemensamt

Alternativet för er pappa är att han upprättar endast en framtidsfullmakt och att han utser er båda till fullmaktshavare men anger att ni företräder honom gemensamt. Detta innebär att ni måste vara ense i samtliga frågor och även agera gemensamt när ni företräder er pappa. Detta är den “säkraste” lösningen men en lösning som ofta är komplicerad i praktiken.

En ytterligare lösning är att er pappa skriver en framtidsfullmakt där ni har rätt att företräda honom var för sig i samtliga frågor utom i frågor av mer omfattande karaktär. Ett exempel på sådana frågor skulle kunna vara en försäljning av en fastighet eller annan egendom av större värde. En framtidsfullmakt med denna lydelse innebär att ni var för sig skulle kunna företräda er pappa i löpande ärenden som till exempel betala räkningar, göra inköp av dagligvaror m m. Vad gäller mer omfattande beslut, som till exempel försäljning av er pappas bostad eller byte av bostad, måste ni vara ense.

Fullt möjligt med två eller flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt

Sammanfattningsvis är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt med två eller flera fullmaktshavare. Er pappa kan därför skriva en framtidsfullmakt där både du och din syster utses till fullmaktshavare. Vad avser den närmare utformningen av framtidsfullmakten har din pappa ett antal olika alternativ att välja mellan. Diskutera därför noggrant igenom situationen och de olika alternativen så att er pappa får en lösning som han känner sig trygg med samtidigt som det ska vara enkelt för er att hjälpa er pappa med stöd av framtidsfullmakten.

Behöver er pappa en dokumentmall när han ska skriva sin framtidsfullmakt (eller framtidsfullmakter) hittar ni en mycket professionell och lättanvänd mall via följande länk: Mall för framtidsfullmakt.

Känner er pappa att han behöver hjälp av en jurist att skriva sin framtidsfullmakt är han välkommen att kontakta oss så kan vi bistå honom.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva din framtidsfullmakt?

Ska du skriva en framtidsfullmakt och vill vara säker på att den blir korrekt utformad kan en av våra jurister upprätta din framtidsfullmakt. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.
Mikrojuridik
Banner för hjälp av skriva framtidsfullmakt

Artiklar om framtidsfullmakter

Frågor & Svar om framtidsfullmakter