Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

Min mormor avled för någon dag sedan. Hon hade tidigare skrivit en framtidsfullmakt till min mamma som hjälpte min mormor med att betala räkningar, kontakter med soc m m. Vi frågar oss vad som gäller nu när mormor har avlidit och framtidsfullmakten förmodligen inte längre gäller? Hur kan min mamma fortsätta att betala min mormors hyra och andra räkningar under en övergångsperiod innan det gjorts en bodelning och alla kontrakt har avslutats?  

Ett äldre par som ska ladda ner en mall för att skriva en framtidsfullmakt

/Beatrice

Svar

Hej Beatrice.

Kontrollera först vad som finns angivet i framtidsfullmakten. Finns där någon bestämmelse som anger vad som ska ske med fullmakten när din mormor avlider?

Finns det inte något angivet i framtidsfullmakten om detta är huvudregeln att fullmakten fortsätter att gälla. I detta avseende gäller samma regler för en framtidsfullmakt som för vanliga fullmakter.

Din mamma kan därför fortsätta att använda sig av framtidsfullmakten på samma sätt som före dödsfallet.

Med vänlig hälsning

Juridex

———–

Relevanta lagrum:

28 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter

21, 23, 24 och 26 §§ lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

17 kap föräldrabalken


Varukorg

Frågor & Svar angående framtidsfullmakter

Artiklar om framtidsfullmakter

  • Förvaring av framtidsfullmakt

    Förvaring av framtidsfullmakt

    En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
  • Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

    En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten …Läs mer »