Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?