Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Fråga:

Vi börjar att komma till åren och inser att det finns en uppenbar risk för att någon av oss kan bli allvarligt sjuk och inte kan ta vara på sig själv. Det känns inte bra om någon utomstående ska komma in och sköta alla papper och liknande när det händer. Vi vill klara oss själva så långt som det är möjligt och vi vill hellre att den av oss som inte har blivit allvarligt sjuk ska sköta den sjukes räkningar, kontakter med sjukvården och äldrevården till exempel. Efter att ha läst på er sida verkade det som att vi skulle kunna göra detta genom att skriva en framtidsfullmakt. Men är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt mellan två makar? Måste det inte vara någon utomstående som man skriver fullmakten till? / Mycket tacksam för svar Linnéa och Karl-Axel

Ett äldre par som ska skriva en framtidsfullmakt

Svar:

Hej Linnéa och Karl-Axel. En framtidsfullmakt verkar vara en lämplig lösning i just er situation. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan ni redan nu bestämma att ni ska ha rätt att företräda varandra om någon av er inte längre skulle kunna hantera sina personliga angelägenheter.

Vill ni ha möjlighet att företräda varandra inom de flesta områden är den bästa lösningen att ni skriver en generell framtidsfullmakt. Att framtidsfullmakten är generell innebär att den är mycket vidsträckt och att ni därmed kan företräda varandra inom de flesta områden. Det är oftast den smidigaste lösningen, framförallt mellan två makar.

Att ni är gifta med varandra är inte något som hindrar er från att skriva en framtidsfullmakt till varandra. Det går alldeles utmärkt för två makar att skriva en ”inbördes framtidsfullmakt”, där ni ger varandra fullmakt att företräda varandra när någon av er inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter.

Ni kan välja att såväl skriva två separata framtidsfullmakter som att skriva en gemensam och inbördes framtidsfullmakt. Av praktiska skäl är det ofta en bättre lösning att man använder sig av separata framtidsfullmakter. Detta innebär att du skriver en särskild framtidsfullmakt där du ger din make i fullmakt att företräda dig, och din make upprättar en motsvarande framtidsfullmakt där du får i fullmakt att företräda honom.

Tänk på att en framtidsfullmakt är ett komplext dokument. Är ni det minsta osäkra på hur ni ska skriva framtidsfullmakten bör ni helst anlita en jurist som upprättar er framtidsfullmakt. Det är en billig försäkring för att ni ska kunna vara säkra på att framtidsfullmakten är giltigt den dag som den ska användas. Har ni inte möjlighet att anlita en jurist kan det vara ett alternativ att ni skriver er framtidsfullmakt online eller att ni använder er av en mall när ni ska skriva er framtidsfullmakt.

Med vänlig hälsning / Juridex.se