Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

En framtidsfullmakt är en fullmakt om en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Enkelt förklarat innebär en … Fortsätt läsa Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta