Ingår fritidshuset i en bodelning mellan sambor?

Fråga:

Hej, jag och min sambo ska separera. Vi bor i en hyresrätt och har kommit överens med hyresvärden om att jag ska bo kvar själv i lägenheten. Men nu påstår min sambo att han har rätt till hälften av värdet från mitt fritidshus. Han säger att eftersom jag har köpt fritidshuset under vårt samboförhållande har han rätt till halva värdet. Det är jag själv som har köpt och betalt för fritidshuset och har lagfart. Min sambo har besökt fritidshuet högst ett par gånger och har inte haft något som helst intresse av huset. Är jag verkligen tvungen att lösa ut honom från fritidshuset och betala honom ett belopp motsvarande halva värdet? / Enya

ett par som ska skriva ett samboavtal


Svar:

Hej Enya.

När ett samboförhållande upphör på grund av att samborna separerar kan någon av samborna begära bodelning enligt sambolagen. En sådan begäran måste göras senast inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

I bodelningen ingår den egendom som är samboegendom och denna ska fördelas så att samborna får hälften vardera av nettovärdet. En fritidsbostad är inte samboegendom enligt sambolagen och ska därför inte ingå i en bodelning. Ett grundläggande krav för att en fastighet ska vara samboegendom är att fastigheten “förvärvats för gemensam användning”, ett krav som inte verkar vara uppfyllt i er situation. Dessutom finns det i sambolagens 7 § en särskild bestämmelse som uttryckligen anger att egendom “som används huvudsakligen för fritidsändamål” inte är samboegendom.

Sammanfattningsvis är din fritidsbostad inte samboegendom och ska därför inte ingå i en bodelning. Din sambo har, enligt sambolagen, inte någon rätt till en del av värdet på fritidshuset med anledning av er separation. Du behöver därför inte betala honom ett belopp motsvarande halva värdet, eller något annat belopp för den delen, för fritidshuset.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Varukorg

Juridex.se