Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Gåvoskatt vid gåva av fastighet

Fråga:

Hej, Min mamma vill ge mig och min bror en fastighet i Stockholms skärgård i gåva och vi ska få vars hälften. Nu har hon blivit orolig för att hon måste betala gåvoskatt om hon ger oss fastigheten i gåva vilket hon inte har råd med. Finns det något sätt som hon kan göra så att hon inte behöver betala gåvoskatt eller att jag och min bror betalar gåvoskatten? / Ivar

Svar:

Hej Ivar.

Vare sig din mamma eller du och din bror behöver vara oroliga för att betala någon gåvoskatt om hon ger er fastigheten i gåva. Gåvoskatten är sedan länge (1 januari 2005) avskaffad i svensk rätt och det är sedan dess (om inte skattskyldighet har inträtt före utgången av år 2004) möjligt att ge gåvor utan att vare sig givaren eller mottagaren av gåvan behöver betala någon gåvoskatt.

Tänk på att om gåvan sker mot vederlag kan, om vederlaget uppgår till visst belopp, stämpelskatt utgå på gåvan.

Vi flaggar även upp för att gåvan som utgångspunkt är ett betrakta som förskott på arv. Är du och din bror de enda bröstarvingarna har det i praktiken inte någon betydelse. Finns det andra bröstarvingar är det emellertid viktigt att din mamma förstår vad det får för följder och hon bör även i gåvobrevet klart ange om hon vill att gåvan ska utgöra förskott på arv. Genom att klargöra detta minskar hon risken för framtida och onödiga diskussioner och tvister mellan de efterlevande den dag som hon avlidit.

Vi har en särskild mall för gåvobrev avseende gåva av fastighet som du kan ladda ner via följande länk: Mall för gåvobrev.

Vill din mamma ha hjälp av en jurist för att upprätta gåvobreven, och eventuella övriga dokument som behövs, är hon välkommen att kontakta oss så bistår vi gärna henne.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik