Holdingbolag och äktenskapsförord

Fråga:

Hej, jag äger ett holdingbolag där jag har 50 procent av aktierna och min kollega har de andra 50 procenten. Holdingbolaget äger i sin tur aktier (75 %) i en mekanisk verkstad som är det bolag där vi arbetar och är anställda. Det är ett privat “investmentbolag” som äger de andra 25 %. Verkstaden börjar nu gå riktigt bra och jag och min kollega vill skydda denna från att bli inblandad om någon av oss skulle skilja sig. Vi har pratat med våra fruar och de går med på att skriva ett äktenskapsförord där de inte har rätt till något från den mekaniska verkstaden om det skulle bli skilsmässa. Är det något särskilt i övrigt som vi ska tänka på när vi skriver våra äktenskapsförord? Vi vet att de måste registreras för att vara giltiga. /Mvh Åke

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej Åke och tack för din fråga.

Ni gör helt rätt som överväger att skriva äktenskapsförord för att skydda era tillgångar från att ingå i en bodelning om någon av er skulle skilja sig. Emellertid är det viktigt att äktenskapsförordet är korrekt utformat och även att det avser rätt egendom, d v s egendom som ni äger.

Du och din kollega är formellt inte ägare i den mekaniska verkstaden. Det är ert holdingbolag som, tillsammans med en annan delägare, är ägare till den mekaniska verkstaden. Ett äktenskapsförord som du ingår kan endast omfatta egendom som du, eller din hustru, äger. Ni kan därför inte upprätta ett äktenskapsförord som specifikt avser ägandet i den mekaniska verkstaden.

Vill du och din kollega skydda ert ägande från att ingå i en bodelning är det ägandet i holdingbolaget som ska omfattas av äktenskapsförordet. Gör ni det ägandet till enskild egendom omfattas per automatik även ägandet i dotterbolaget som är en tillgång i och tillhör holdingbolaget. Omfattas holdingbolaget av äktenskapsförordet kommer varken holdingbolaget eller den egendom som holdingbolaget äger, t ex i form av den mekaniska verkstaden, att ingå i en bodelning.

Notera att ett äktenskapsförord inte har betydelse endast vid bodelning på grund av en skilsmässa. Äktenskapsförordet får även betydelse om du eller din hustru skulle avlida. Beroende på familjesituationen kan äktenskapsförordet få avgörande följder för de efterlevande. Det är därför viktigt att ni verkligen tänker igenom situationen innan ni upprättar ett äktenskapsförord. Det är mycket möjligt att äktenskapsförordet bör kompletteras med andra juridiska dokument, såsom t ex ett testamente, för att såväl du som din hustru och eventuella barn ska ha ett fullgott skydd.

Att skriva ett korrekt utformat äktenskapsförord avseende ett ägande i ett holdingbolag är en delikat och komplicerad uppgift som ni inte själva bör göra. Det kan därför vara klokt om ni anlitar en familjerättsjurist som upprättar ert äktenskapsförord. Då kan ni vara säkra på att ni får en lösning som passar just er situation och som dessutom innebär en bra lösning för dig, din kollega och era respektive familjer.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.
Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord