Jämkning eller klander av testamente?

Vi är tre barn och vår pappa dog för ungefär en månad sedan. Han hade skrivit ett testamente och i detta hade han skrivit att hans arv skulle gå till en förening där han varit medlem under många år. Det stod inte någonting om oss barn i testamentet och vi förstår faktiskt inte varför han gett bort allt till föreningen. Han har inte heller sagt något om att han skulle ge bort allt sitt arv så det hela är mycket konstigt.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

Så nu undrar vad vi kan göra. Vi har försökt att läsa på och vi har läst att barnen alltid har rätt till arv efter sina föräldrar men att vi i så fall måste göra något som heter en klandertalan. Är det rätt och hur gör man i så fall? Vi är tacksamma för alla tips och råd som vi kan få?

Systrarna

Svar

Hej Systrarna.

Det riskerar att bli ett något långt svar då ni sannolikt har flera olika möjligheter för att tillvarata era rättigheter. Det är möjligt att ni såväl kan klandra testamentet som begära jämkning av testamentet.

Vi går igenom punkterna var för sig här nedan:

Möjligheter till jämkning av testamente

Ett barn har alltid rätt till sin laglott när en förälder avlider. Laglotten är hälften av arvslotten vilket är det arv som barnet skulle ha erhållit om det inte hade funnits något testamente.
Exempel: Adam som är ogift och ensamstående avlider och efterlämnar tre döttrar. Adam har inte upprättat något testamente och hans kvarlåtenskap uppgår till ett värde om 900 000 kronor. Döttrarnas arvslotter uppgår i denna situation till vardera 300 000 kronor vilket är det belopp som de får i arv efter sin Adam.

Hade Adam önskat att ge bort arv till en förening hade han kunnat göra detta genom att skriva ett testamente. Han hade emellertid som mest endast kunnat testamentera bort 450 000 kronor till föreningen. Döttrarna har alltid rätt sina respektive arvslotter vilket uppgår till vardera 150 000 kronor (hälften av arvslotten om 300 000 kronor).

Skulle Adam ha testamenterat bort mer än 450 000 kronor till föreningen hade döttrarna haft möjlighet att begära jämkning av testamentet vilket i praktiken innebär att de kommer att få sin respektive arvslotter.

I er situation bör ni därför kunna begära jämkning av testamentet och därigenom få rätt till era respektive laglotter. Tänk på att en begäran om jämkning måste ske senast inom sex månader från det att ni fick vetskap om innehållet i testamentet. Ni behöver inte väcka talan vid domstol för att begära jämkning. Det är tillräckligt att ni framför detta till testamentstagaren (föreningen) men tillse att ni bevissäkrar att föreningen verkligen får del av er begäran av jämkning.

Möjligheterna till klander av testamentet

Utöver möjligheterna till jämkning kan det kanske även finnas möjlighet att klandra testamentet. Att klandra testamentet innebär att ni väcker talan vid domstol och begär att testamentet ska förklaras ogiltigt.

Det första ni bör göra är att kontrollera så att testamentet uppfyller de mycket stränga formkrav som gäller för ett testamente. T ex måste testamentet vara bevittnat av två vittnen som dessutom måste uppfylla särskilda krav, testamentet måste vara undertecknat av testatorn m m.

Vidare uppger du att ni tycker att det är märkligt att er pappa testamenterat bort sin kvarlåtenskap till föreningen. Några uppgifter i övrigt angående er pappas tillstånd eller relation med föreningen framgår inte. Det är därför inte möjligt att ge några exakta råd om hur ni kan gå vidare. Men det kan kanske vara en idé att titta närmare på såväl er pappas psykiska tillstånd när han upprättade testamentet som möjligheten att någon lurat honom att upprätta testamentet till förmån för föreningen. Har er pappa upprättat testamentet under inflytande psykisk störning eller han lurats att testamentera bort all egendom till förening kan detta vara grunder för en klandertalan och att testamentet kan förklaras ogiltigt.

Tänk på att klanderrätten är personlig. Varje person som anser att testamentet är ogiltigt måste väcka talan. En eventuell dom om att testamentet är ogiltigt gäller endast i förhållande till den som väckt talan om klander. Väcker endast du klandertalan och vinner målet kommer testamentet att vara ogiltigt gentemot dig och du får ut ditt arv. Har dina syskon inte väckt talan kommer testamentet att vara giltigt gentemot dem och deras andelar kommer istället att tillfalla föreningen.

Glöm inte heller klanderfristen om sex månader för klander. Samma tidsgräns gäller för begäran om jämkning.

Anlita en advokat eller annan jurist

Med utgångspunkt i dina uppgifter bör du ha mycket goda möjligheter att vinna framgång med en talan om jämkning. Det är även möjligt att det föreligger grunder för klander av testamentet. Det är dock inte möjligt att med utgångspunkt i endast dina uppgifter ha en mer bestämd uppfattning om möjligheterna att väcka en klandertalan.

Arvsjuridiken kan vara mycket komplicerad och i er situation är det nog inte någon tvekan om att ni borde anlita en advokat eller annan jurist för att gå igenom ärendet och dessutom företräda för det fall att det uppstår en tvist med föreningen.

Varukorg

Sök i vår butik

Senast Publicerat

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn. Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är …Läs mer »