Juridiska länkar

På denna sida finner du länkar till olika webbplatser med anknytning till juridik. Du kan finna allt från länkar till t ex myndigheter och domstolar som länkar till rättsfall, examensarbeten i juridik och en hel del annat.

Sidan är under ständig uppdatering och vi lägger löpande till nya länkar som vi tycker är relevanta. Tveka inte att tipsa oss om webbplatser som du tycker borde finnas i vår länksamling.

Juridiska Portaler

Lagrummet: Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. På webbplatsen hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Domstolar

Domstolsverket: Domstolsverket har en bra webbplats med enkel och välskriven information om det svenska domstolsväsendet. Du kan t ex läsa om hur en rättegång fungerar, vad som gäller för den som ska vittna vid en rättegång, hur det är att arbeta vid en domstol och mycket annat. Därutöver kan du även ladda ner olika skrifter, dokument och blanketter samtidigt som du enkelt finner kontaktuppgifterna till landets alla domstolar. Du kan även söka efter domstol utifrån postnummer och få besked om vilken domstol som ska handlägga ett visst ärende eller mål.

Domstolarnas Betaltjänst: Ska du betala en avgift till en domstol kan du göra detta via Internet och domstolarnas betaltjänst. Du kan betala avgift för t ex ansökan om skilssmässa, stämningsansökan, faderskapsärenden, konkursansökan och en rad andra mål och ärenden. Betaltjänsten är mycket enkelt utformad och du kan snabbt och enkelt betala med ditt bankkort.

Lagtext

Lagen.nu:Detta är en ideell men omfattande och mycket bra webbplats för dig som vill läsa lagtext. Du kan finna i princip samtliga gällande lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och även ett stort antal rättsfall och andra avgöranden. Lagtexten innehåller kommentarer och hänvisningar till rättsfall och annat underlag som kan hjälpa till för att förstå och tolka lagtexten.

Webbplatsen är helt gratis och startades som en reaktion mot att befintliga rättsinformationstjänster var dåligt uppbyggda eller stängda för allmänheten.

En mycket bra webbplats som varmt kan rekommenderas!


Lagrummet

Riksdagen

Rättsfall

Vägledande avgöranden från Sveriges domstolar: Layouten är måhända väldigt enkel och minimalistisk men detta är en fantastisk webbplats för dig som vill ha tillgång till rättsfall i form av vägledande avgöranden från olika domstolar. Dessutom är det helt gratis. Webbplatsen är närmast ett måste för alla jurister som inte har tillgång till andra rättsfallstjänster som t ex Karnov , LexPress eller liknande.

På webbplatsen och dess databas kan du hitta domar och andra avgöranden från följande domstolar:

  • Arbetsdomstolen
  • Högsta domstolen,
  • Högsta förvaltningsdomstolen
  • Hovrätterna
  • Kammarrätten i Stockholm
  • Marknadsdomstolen
  • Mark- och miljööverdomstolen
  • Migrationsöverdomstolen

Varukorg