Kan två vänner skriva ett samboavtal?

Fråga:

Hej, jag och min kompis ska bo tillsammans i en lägenhet och vi undrar om vi kan skriva ett samboavtal som gäller mellan oss när vi bor tillsammans? Vi är alltså inte tillsammans utan är bara kompisar. / Fredrika

ett par som ska skriva ett samboavtal

Svar:

Hej Fredrika.

Samboavtal är inte en term som används i sambolagen men med samboavtal avser man vanligtvis ett avtal där två personer, som är sambor enligt sambolagen, ingår ett avtal om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga.

För att ni ska kunna ingå ett samboavtal måste ni därför anses vara sambor enligt sambolagen. Enligt sambolagens 1 § avses med sambor “två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Denna lydelse kan tyckas vara otydlig men tittar man närmare i förarbetena står det klart att med parförhållande avses inte vänskaps- eller kompisrelationer.

Du och din kompis omfattas därför inte av sambolagen och kan därför inte heller ingå ett samboavtal i sambolagens mening. Emellertid är det mycket gott initiativ att ni vill reglera ert samboende. Detta är något som avsevärt minskar risken för framtida tvister och något som betydligt fler personer som bor ihop, utan att vara sambor, borde göra.

Det framgår inte av din fråga vad det är som ni vill reglera i ert avtal men ett gott råd är att ni sätter er ner med en jurist som är specialiserad på boenderätt så kan hen hjälpa er att skriva ett komplett och bra avtal som reglerar ert boende tillsammans.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Varukorg

Person som ska anlita en jurist till fast pris
Person som chattar med en jurist

Publicerat