Artiklar om äktenskapsförord

Skriva äktenskapsförord – Så här gör du

Skriva äktenskapsförord – Så här gör du

Funderar du på att skriva ett äktenskapsförord? Överväger du dessutom att själv skriva äktenskapsförordet? Då har du hamnat helt rätt. I denna artikel ska vi förklara hur du skriver ett grundläggande och enkelt äktenskapsförord.

läs mer
6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna använt sig av en gratis mall för äktenskapsförord, vilken man funnit i något obskyrt hörn av Internet. Därefter har man använt sig av denna mall för att på egen hand “snickra ihop” sitt äktenskapsförord. Detta leder alltför ofta till att makarnas äktenskapsförord vid en juridisk granskning visar sig vara ogiltigt i sin helhet, eller att vissa bestämmelser i äktenskapsförordet är ogiltiga.

läs mer
Checklista för äktenskapsförord

Checklista för äktenskapsförord

De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte “glömmer bort” att skriva in en viss bestämmelse eller vissa uppgifter i det juridiska dokumentet.

läs mer
Registrering av äktenskapsförord

Registrering av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar, eller blivande makar, där de kommer överens om vilken egendom som ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste ha en viss utformning för att vara gällande och det måste även registreras. Ett oregistrerat äktenskapsförord är inte gällande och har inte någon rättsverkan mellan makarna.

läs mer
Ändring av äktenskapsförord

Ändring av äktenskapsförord

Ibland vill makar som har ett gällande äktenskapsförord ändra innehållet i äktenskapsförordet. Det förekommer även att makar vill annullera äktenskapsförordet i sin helhet, d v s något äktenskapsförord ska inte längre gälla mellan makarna. Skälen till att makar vill ändra ett äktenskapsförord varierar men ofta beror det på att det gått lång tid sedan man registrerade äktenskapsförordet och de faktiska omständigheterna har ändrats sedan dess.

läs mer
Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – enskild egendom och giftorättsgods. Vilken kategori som viss egendom tillhör har inte någon betydelse under själva äktenskapet. Det är först när äktenskapet upphör och en bodelning mellan makarna ska göras som detta har betydelse.

läs mer
Aktieägaravtal och äktenskapsförord

Aktieägaravtal och äktenskapsförord

När flera personer äger ett aktiebolag är det vanligt att deras ägande och inflytande i bolaget regleras genom ett särskilt avtal mellan aktieägarna – ett s k aktieägaravtal.

läs mer
Skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig – är det möjligt?

Skriva äktenskapsförord efter det att man gift sig – är det möjligt?

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är om det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord i efterhand, d v s efter det att makarna gift sig? Det snabba svaret är att det är fullt möjligt. Det är dessutom inte någon undantagsregel utan framgår uttryckligen av Äktenskapsbalken. Är makarna ense om att under äktenskapet göra viss eller all egendom till enskild egendom finns det inte någon anledning för lagstiftningen att motsätta sig makarnas önskan.

läs mer
Är det möjligt att göra aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord?

Är det möjligt att göra aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord?

Det går alldeles utmärkt att göra aktier till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Vid upprättande av ett äktenskapsförord är det som utgångspunkt inte någon skillnad mellan aktier och t ex en bil. Såväl aktier som en bil kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Att aktier görs till enskild egendom är dessutom ett vanligt krav i olika aktieägaravtal och är ett verktyg för att skydda bolaget från att dras in i bodelning om någon av ägarna skulle skilja sig eller avlida.

läs mer

Varukorg

Annons

advertisement advertisement advertisement advertisement

Andra artiklar om äktenskapsförord

Frågor och svar om äktenskapsförord