Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Fråga: Vi börjar att komma till åren och inser att det finns en uppenbar risk för att någon av oss kan bli allvarligt sjuk och inte kan ta vara på sig själv. Det känns inte bra om någon utomstående ska komma in och sköta alla papper och liknande när det händer. Vi...

Vad kostar det att skriva en framtidsfullmakt?

Vad kostar det att skriva en framtidsfullmakt?

Vi får ofta frågor om vad det kostar att skriva en framtidsfullmakt. Svaret är oftast — det beror på. Priset för en framtidsfullmakt beror bland annat på hur omfattande fullmakten ska vara och framförallt hur du har tänkt att upprätta fullmakten. Ska du anlita en...

Är det möjligt att utse flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

Är det möjligt att utse flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

Fråga: Hej, vår pappa börjar att bli till åren och kommer inom kort att flytta in på ett äldreboende. Han är fortfarande helt “klar i knoppen” men han vill planera för framtiden och har därför pratat om att han vill skriva en framtidsfullmakt. Han har alltid varit...

Förvaring av framtidsfullmakt

Förvaring av framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den...

Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

Fråga: Hej. Min pappa har skrivit en framtidsfullmakt. Som vi har förstått fungerar fullmakten först när pappa är så pass sjuk att han inte vet vad han gör. Men vem avgör detta, dvs att han är så pass sjuk så att framtidsfullmakten kan användas? Vår pappa lär inte...

Kan en fullmaktshavare vara vittne till en  framtidsfullmakt?

Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

Fråga: Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad - kan den person som...

Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande...

Varukorg

Juridex.se