Fullmakt & Ställföreträdarskap

Skriva en fullmakt – Så här gör du

Skriva en fullmakt – Så här gör du

Ska du skriva en fullmakt har du ett par olika alternativ. Du kan t ex vända dig till en advokat eller annan jurist och be den personen att skriva fullmakten. Ett annat alternativ är att du använder dig av någon av de olika tjänster på Internet där det är möjligt att skapa juridiska dokument genom att svara på ett antal frågor. Ett tredje alternativ är att du använder dig av en dokumentmall för att skriva din fullmakt.

läs mer
Behörighet och befogenhet inom juridiken

Behörighet och befogenhet inom juridiken

Behörighet och befogenhet är två juridiska begrepp vilka framförallt blir aktuella när man ska skriva en fullmakt. Enkelt förklarat bestämmer behörigheten och befogenheten vad en person med fullmakt kan göra respektive får göra med stöd av fullmakten.

läs mer

Varukorg

Annons

Hjälp med att skriva fullmakt En jurist kan skriva din fullmakt Skriva fullmakt online Dokumentmallar för fullmakter