Fullmakt & ställföreträdarskap – Artiklar

Skriva en fullmakt – Så här gör du

Skriva en fullmakt – Så här gör du

Ska du skriva en fullmakt har du ett par olika alternativ. Du kan t ex vända dig till en advokat eller annan jurist och be den personen att skriva fullmakten. Ett annat alternativ är att du använder dig av någon av de olika tjänster på Internet där det är möjligt att...

Behörighet och befogenhet inom juridiken

Behörighet och befogenhet inom juridiken

Behörighet och befogenhet är två juridiska begrepp vilka framförallt blir aktuella när man ska skriva en fullmakt. Enkelt förklarat bestämmer behörigheten och befogenheten vad en person med fullmakt kan göra respektive får göra med stöd av fullmakten. Men innan vi går...

Varukorg

Några av våra mallar för fullmakter

Grundmall för fullmakt Mall för företagsfullmakt Mall för fullmakt på engelska Mall för generell fullmakt mellan privatpersoner

Artiklar om fullmakter och ställföreträdarskap

 • Att företräda någon som är sjuk – fullmakt, god man eller förvaltare?

  Att företräda någon som är sjuk – fullmakt, god man eller förvaltare?

  Vi får ofta förfrågningar om vilka möjligheter man har att hjälpa en äldre eller en sjuk person som inte själv kan hantera sina löpande ärenden som t ex löpande betala räkningar, andra bank- och postärenden, hålla kontakt med sociala myndigheter etc. Utgångspunkten är att det finns tre olika möjligheter för …Läs mer »
 • Skriva en fullmakt – Så här gör du

  Skriva en fullmakt – Så här gör du

  Ska du skriva en fullmakt har du ett par olika alternativ. Du kan t ex vända dig till en advokat eller annan jurist och be den personen att skriva fullmakten. Ett annat alternativ är att du använder dig av någon av de olika tjänster på Internet där det är möjligt …Läs mer »
 • Behörighet och befogenhet inom juridiken

  Behörighet och befogenhet inom juridiken

  Behörighet och befogenhet är två juridiska begrepp vilka framförallt blir aktuella när man ska skriva en fullmakt. Enkelt förklarat bestämmer behörigheten och befogenheten vad en person med fullmakt kan göra respektive får göra med stöd av fullmakten. Men innan vi går in närmare på dessa begrepp måste helt kort ett …Läs mer »