Lån, skulder och andra krediter som enskild egendom i ett äktenskapsförord

Hej, hur kan man i ett äktenskapsförord ange att en fastighet samt tillhörande lån inte ska ingå i giftorättsgods. Dvs hur skriver man för att mina lån i min fastighet ska vara mina egna och inte ingå i en bodelning?

Äktenskapsförord Online

Svar:

Hej!

Reglerna om äktenskapsförord omfattar endast tillgångar. Det är således inte möjligt att i ett äktenskapsförord skriva in att en viss skuld ska vara en makes enskilda egendom.

Det kan i sammanhanget kanske vara värt att nämna hur skulder behandlas i samband med en bodelning. Här följer en kort redogörelse för huvuddragen i äktenskapsbalken avseende skulder i samband med en bodelning.

Har en make en skuld är huvudregeln att skulden ska räknas av mot den makens giftorättsgods innan bodelning sker. Den egendom som maken har kvar efter avräkning för skulden utgör den makens nettoegendom. Det är detta belopp som maken “tar med sig” in i bodelningen.

Det finns dock ett undantag för skulder som är förenade med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom. Sådana skulder ska i första hand räknas av mot den enskilda egendomen. Räcker inte den enskild egendomen till för att täcka skulden ska avräkning därfter ske gentemot den egendom som är giftorättsgods.

Med särskild förmånsrätt avses sådan förmånsrätter som anges i förmånsrättslagen (lag 1970:979). Som exempel på sådana rättigheter kan nämnas olika former av panträtt, retentionsrätt, företagshypotek, inteckning i fast egendom och inteckning i tomträtt.

Reglerna om skuldavräkning i föregående stycker gäller även för skulder som en make ådragit sig för underhåll eller förbättring av enskild egendom samt skulder som på annat sätt är att hänföras till sådan egendom. Denna typ av skulder ska i första hand räknas av gentemot den enskilda egendom och först när denna egendom inte räcker till för att täcka skulden ska avräkning ske mot egendom som är giftorättsgods.

Förhoppningvis har redogörelsen ovan hjälpt dig att få en bättre överblick över hur skulder behandlas vid en bodelning och hur dina skulder skulle påverka en eventuell bodelning.

Tycker ni fortfarande att en eventuell framtida bodelning i ert fall leder till ett oönskat resultat finns det antal olika lösningar som till exempel att skriva ett äktenskapsförord i förening med ett skuldebrev,

Med vänlig hälsning

Juridex

Varukorg

Sök i butiken

Mallar för att skriva en fullmakt
Anlita en jurist

Senast Publicerat om fullmakter

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Min mormor avled för någon dag sedan. Hon hade tidigare skrivit en framtidsfullmakt till min mamma som hjälpte min mormor med att betala räkningar, kontakter med soc m m. Vi frågar oss vad som gäller nu när mormor har avlidit och framtidsfullmakten förmodligen inte längre gäller? Hur kan min mamma …Läs mer »
 • Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Hej. Min pappa har skrivit en framtidsfullmakt. Som vi har förstått fungerar fullmakten först när pappa är så pass sjuk att han inte vet vad han gör. Men vem avgör detta, dvs att han är så pass sjuk så att framtidsfullmakten kan användas? Vår pappa lär inte kunna göra det …Läs mer »
 • Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Hej, är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren, t ex som ett innehavarskuldebrev? Det vill säga den som har framtidsfullmakten i sin hand är den person som har rätt att företräda mig. Jag tänkte skriva en framtidsfullmakt ställd till innehavaren och lägga i min byrå …Läs mer »
 • Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad – kan den person som jag ska ge fullmakten …Läs mer »