Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Lån, skulder och andra krediter som enskild egendom i ett äktenskapsförord

Fråga:

Hej, hur kan man i ett äktenskapsförord ange att en fastighet samt tillhörande lån inte ska ingå i giftorättsgods. Dvs hur skriver man för att mina lån i min fastighet ska vara mina egna och inte ingå i en bodelning?

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej!

Ett äktenskapsförord kan endast omfatta tillgångar. Det är därför inte möjligt att i ett äktenskapsförord skriva in att en viss skuld ska vara en makes enskilda egendom.

Det kan i sammanhanget kanske vara värt att nämna hur skulder behandlas i samband med en bodelning. Här följer en kort redogörelse för huvuddragen i äktenskapsbalken avseende skulder i samband med en bodelning.

Har en make en skuld är huvudregeln att skulden ska räknas av mot den makens giftorättsgods innan bodelning sker. Den egendom som maken har kvar efter det att skulden har räknats av utgör den makens nettoegendom. Det är detta belopp som maken “tar med sig” in i bodelningen.

Det finns dock ett undantag för skulder som är förenade med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom. Med särskild förmånsrätt avses sådan förmånsrätter som anges i förmånsrättslagen (lag 1970:979). Som exempel på sådana rättigheter kan nämnas olika former av panträtt, retentionsrätt, företagshypotek, inteckning i fast egendom och inteckning i tomträtt. Denna typ av skulder ska i första hand räknas av mot den enskilda egendomen. Så länge som värdet på den enskilda egendomen räcker till för att täcka skulden kommer skulden inte att påverka bodelningen.

Räcker inte den enskilda egendom till för att täcka skulden ska emellertid avräkning därefter ske gentemot den egendom som är giftorättsgods. I den situationen kommer därför skulden att påverka bodelningen.

Reglerna om skuldavräkning gäller även för skulder som en make ådragit sig för underhåll eller förbättring av enskild egendom samt skulder som på annat sätt är att hänföras till sådan egendom. Även denna typ av skulder ska därför i första hand räknas av gentemot den enskilda egendomen och först när denna egendom inte räcker till för att täcka skulden ska avräkning ske mot egendom som är giftorättsgods.

Förhoppningvis har redogörelsen ovan hjälpt dig att få en bättre överblick över hur skulder behandlas vid en bodelning och hur dina skulder skulle påverka en eventuell bodelning.

Tycker ni fortfarande att en eventuell framtida bodelning i ert fall leder till ett oönskat resultat finns det antal olika lösningar som till exempel att skriva ett äktenskapsförord i förening med ett skuldebrev,

Med vänlig hälsning

Juridex

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Frågor & svar om bodelning mellan makar

Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord