Lån, skulder och andra krediter som enskild egendom i ett äktenskapsförord

Hej, hur kan man i ett äktenskapsförord ange att en fastighet samt tillhörande lån inte ska ingå i giftorättsgods. Dvs hur skriver man för att mina lån i min fastighet ska vara mina egna och inte ingå i en bodelning?

jurister som skriver äktenskapsförord

Svar:

Hej!

Reglerna om äktenskapsförord omfattar endast tillgångar. Det är således inte möjligt att i ett äktenskapsförord skriva in att en viss skuld ska vara en makes enskilda egendom.

Det kan i sammanhanget kanske vara värt att nämna hur skulder behandlas i samband med en bodelning. Här följer en kort redogörelse för huvuddragen i äktenskapsbalken avseende skulder i samband med en bodelning.

Har en make en skuld är huvudregeln att skulden ska räknas av mot den makens giftorättsgods innan bodelning sker. Den egendom som maken har kvar efter avräkning för skulden utgör den makens nettoegendom. Det är detta belopp som maken “tar med sig” in i bodelningen.

Det finns dock ett undantag för skulder som är förenade med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom. Sådana skulder ska i första hand räknas av mot den enskilda egendomen. Räcker inte den enskild egendomen till för att täcka skulden ska avräkning därfter ske gentemot den egendom som är giftorättsgods.

Med särskild förmånsrätt avses sådan förmånsrätter som anges i förmånsrättslagen (lag 1970:979). Som exempel på sådana rättigheter kan nämnas olika former av panträtt, retentionsrätt, företagshypotek, inteckning i fast egendom och inteckning i tomträtt.

Reglerna om skuldavräkning i föregående stycker gäller även för skulder som en make ådragit sig för underhåll eller förbättring av enskild egendom samt skulder som på annat sätt är att hänföras till sådan egendom. Denna typ av skulder ska i första hand räknas av gentemot den enskilda egendom och först när denna egendom inte räcker till för att täcka skulden ska avräkning ske mot egendom som är giftorättsgods.

Förhoppningvis har redogörelsen ovan hjälpt dig att få en bättre överblick över hur skulder behandlas vid en bodelning och hur dina skulder skulle påverka en eventuell bodelning.

Tycker ni fortfarande att en eventuell framtida bodelning i ert fall leder till ett oönskat resultat finns det antal olika lösningar som till exempel att skriva ett äktenskapsförord i förening med ett skuldebrev,

Med vänlig hälsning

Juridex

Varukorg

Andra artiklar om bodelning mellan makar

 • Gift dig rik. Skilj dig ännu rikare – konsten att skilja sig till rikedom.

  Gift dig rik. Skilj dig ännu rikare – konsten att skilja sig till rikedom.

  Ivana Trump gjorde det. Så även Heather Mills och Kevin Federline för att nämna några. De blev samtliga rika genom att gifta sig med en förmögen person. Dessutom blev de ännu rikare den dag som de skiljde sig. Denna typ av skilsmässor skapar självfallet uppmärksamhet. Det spekuleras om varför personen …Läs mer »
 • Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

  Enskild egendom – Egendomen som inte ingår i en bodelning

  Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – enskild egendom och giftorättsgods. Vilken kategori som viss egendom tillhör har inte någon betydelse under själva äktenskapet. Det är först när äktenskapet upphör och en bodelning mellan makarna ska göras som detta har betydelse. I en bodelning ingår endast …Läs mer »
 • Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

  Giftorättsgods – vad innebär det och vilken egendom ingår?

  Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i två kategorier – giftorättsgods och enskild egendom. Den egendom som är giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna om de skiljer sig eller någon av dem avlider. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i en bodelning mellan makarna. Vilken egendom …Läs mer »
 • Vem har rätt till husdjur som t ex en katt eller en hund vid en skilsmässa?

  Vem har rätt till husdjur som t ex en katt eller en hund vid en skilsmässa?

  Ett inte helt ovanligt problem i samband med en skilsmässa är vem som har rätt till ett husdjur som t ex en hund eller en katt. I äktenskapsbalken, som är den lag vilken reglerar hur egendom ska fördelas i samband med en skilsmässa, finns inte några särskilda regler för husdjur. …Läs mer »
 • Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

  Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

  Bodelning är den fördelning av makarnas egendom som sker efter att ett äktenskap upphört. Detta gäller oavsett om äktenskapet upphört genom skilsmässa eller på grund av att en av makarna avlidit – i detta avseende är reglerna desamma. I denna artikel behandlas emellertid endast vad som gäller med avseende på bodelning efter en …Läs mer »
Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Sök efter det juridiska dokument som du behöver