Lån och andra krediter som enskild egendom i ett äktenskapsförord