Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Lilla prisbasbeloppsregeln

Lilla prisbasbeloppsregeln är en skyddsregel som innebär att en efterlevande sambo vid fördelningen av samboegendom alltid har rätt till ett belopp som motsvarar två gånger det gällande prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kronor varför en efterlevande sambo har rätt till ett belopp om 105 000 kronor med stöd av lilla basbeloppsregeln om sambon har avlidit under 2023. 

Mikrojuridik - Hjälp för små juridiska problem.

Lilla basbeloppsregeln är en bodelningsregel

Lilla basbeloppsregeln framgår av 18 § andra stycket sambolagen och är, i motstats till den basbeloppsregel som gäller för makar, inte en arvsregel utan en bodelningsregel. Detta innebär bland annat att den efterlevande sambon tilldelas egendomen med full äganderätt och att det därmed inte föreligger någon rätt till efterarv för den avlidne sambons arvingar. Den efterlevande sambon kan därför fritt disponera över den egendom som hen tilldelas med stöd av lilla basbeloppsregeln och kan även testamentera bort egendomen.

Lilla basbeloppsregeln omfattar endast samboegendom

Lilla basbeloppsregeln ger en efterlevande sambo rätt till två basbelopp ur den egendom som är samboegendom, inte övrig egendom. Uppgår inte samboegendomen till ett värde om två basbelopp har den efterlevande sambon inte rätt till kompensation från den övriga egendom som den avlidne sambon ägde. I stället får den efterlevande sambon nöja sig med värdet på det samboegendom som finns.

Exempel

Alexander och Pernilla är sambor när Alexander plötsligt avlider. Alexander efterlämnar samboegendom till ett värde om 50 000 kronor, och värdet på övrig egendom som han efterlämnar uppgår till 2 000 000 kronor. Pernilla har samboegendomen till ett värde om 25 000 kronor och värdet på hennes övriga tillgångar uppgår till 10 000 kronor.


Pernilla har rätt att i bodelningen erhålla egendom till ett värde motsvarande två prisbasbelopp, d v s 105 000 kronor. Emellertid uppgår det sammanlagda värdet på hennes och Alexanders samboegendom till endast 75 000 kronor, det vill säga att det saknas 30 000 kronor. Pernilla kan inte kräva att få ut detta belopp från den övriga egendom som Alexander efterlämnar. I stället får hon nöjda sig med 75 000 kronor och beloppet om 2 000 000 kronor som Alexander efterlämnar kommer i sin helhet att fördelas mellan hans arvingar.

Endast tillämplig vid dödsfall

Att lilla basbeloppsregeln är bodelningsregel innebär inte att den är tillämplig vid en bodelning om samborna skulle separera. Det anges uttryckligen i lagtexten att regeln är tillämplig när ett “samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider”. Det är därför inte möjligt för en sambo att åberopa lilla basbeloppsregeln i samband med en separation.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner om hjälp med att skriva samboavtal

Artiklar om sambor

Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott

  Arvslott och laglott är två grundläggande begrepp inom arvsrätten och de har framförallt betydelse när det finns ett testamente. Har …
 • Sitta kvar i orubbat bo

  Sitta kvar i orubbat bo

  Begreppet orubbat bo är ett äldre begrepp som tidigare användes när arvsreglerna var utformade så att gemensamma barn hade arvsrätt …
 • Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

  Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

  Det är inte ovanligt att en person som skrivit ett testamente senare vill ändra testamentet. Anledningen till detta kan vara …
 • Vad kostar det att skriva ett testamente?

  Vad kostar det att skriva ett testamente?

  Artikel om vad det kostar att skriva ett testamente. Vi jämför kostnaderna för att skriva ditt testamente med hjälp av …
 • Makars arvsrätt

  Makars arvsrätt

  Det råder ofta missförstånd kring i vilka situationer som makar ärver varandra. Många makar lever i villfarelsen att makar alltid …

Frågor & Svar om arv och testamente