Mallar för äktenskapsförord

När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga värv arbetar med att skriva äktenskapsförord.

Skriv ditt äktenskapsförord med hjälp av en jurist

Endast 595 kr

Ska du skriva ett äktenskapsförord och vill använda dig av en dokumentmall har vi här på Juridex.se ett antal olika mallar som du kan använda dig av. Ibland kan det vara komplicerat att välja ”rätt” dokumentmall, d v s den mall som passar för just din egen och unika situation. För enkelhetens skull har vi därför valt att dela upp mallarna för äktenskapsförord i tre olika huvudkategorier:

 1. Mall för äktenskapsförord där all makarnas egendom görs till enskild egendom.
 2. Mall för äktenskapsförord där viss utvald egendom görs till enskild egendom.
 3. Mall för äktenskapsförord där du själv formulerar makarnas överenskommelse

När du väl har bestämt dig för vilken av ovan angivna mallar som du vill använda återstår endast att välja mellan om äktenskapsförordet ska ingås före eller under äktenskapet. Vi har självfallet mallar för båda situationerna. I det följande kommer vi att gå igenom var och en av de olika mallarna samt ange en länk till var du kan ladda ner din dokumentmall.

Mall för äktenskapsförord där all egendom görs till enskild egendom

Denna mall kan du använda dig av om du ska skriva ett äktenskapsförord där makarna kommer överens om följande:

 • all deras egendom ska vara enskild egendom,
 • avkastningen (t ex hyres- eller ränteintäkter) från den enskilda egendomen ska vara enskild egendom,
 • vad som träder istället för den enskilda egendomen ska vara enskild egendom, samt
 • äktenskapsförordet ska tolkas i enlighet med svensk rätt och en eventuell tvist angående äktenskapsförordet ska avgöras av svensk domstol.

I denna mall är all text förifylld. Det enda du behöver göra är att se till att makarna undertecknar äktenskapsförordet och att det därefter registreras. Därefter har du ett gällande äktenskapsförord.

Som framgår längre fram i denna artikel får du, när du laddar ner en mall för äktenskapsförord, även en instruktion för hur du registrerar äktenskapsförordet samt en brevmall med begäran om registrering av äktenskapsförordet.

Ska du skriva ett äktenskapsförord där all egendom görs till enskild egendom och äktenskapsförordet ska ingås före äktenskapet finner du denna mall här:

Beskrivning av när mall äktenskapsförord före äktenskapet all egendom enskild kan användas

Ska du skriva ett äktenskapsförord där all egendom görs till enskild egendom och äktenskapsförordet ska ingås under äktenskapet finner du denna mall här:

Bild som visar vilken typ av äktenskapsförord som man upprättas med hjälp av dokumentmallen

Mall för äktenskapsförord där viss egendom görs till enskild egendom

Denna mall kan du använda dig av om du ska skriva ett äktenskapsförord där makarna kommer överens om följande:

 • viss egendom, vilken ska specificeras i äktenskapsförordet, ska vara enskild egendom,
 • avkastningen (t ex hyres- eller ränteintäkter) från den enskilda egendomen ska vara enskild egendom,
 • vad som träder istället för den enskilda egendomen ska vara enskild egendom, samt
 • äktenskapsförordet ska tolkas i enlighet med svensk rätt och en eventuell tvist angående äktenskapsförordet ska avgöras av svensk domstol.

I denna mall är makarnas överenskommelse redan ifylld men du måste skriva in den egendom som ska vara enskild egendom. När du gör detta är det viktigt att du är tydlig och verkligen specificerar den egendom som ska vara enskild egendom samt i övrigt följer de regler som gäller när man ska göra viss egendom till enskild egendom.  

Ska du skriva ett äktenskapsförord där viss egendom görs till enskild egendom och äktenskapsförordet ska ingås före äktenskapet finner du denna mall här:

Mall för Äktenskapsförord - Blivande makar viss egendom enskild

Ska du skriva ett äktenskapsförord där viss egendom görs till enskild egendom och äktenskapsförordet ska ingås under äktenskapet finner du denna mall här:

Mall Äktenskapsförord - Under äktenskapet viss egendom enskild

Mall för äktenskapsförord där du själv skriver in makarnas överenskommelse

Passar inte någon av mallarna ovan kan du använda dig av vår grundmall för äktenskapsförord. I denna mall skriver du själv in makarnas överenskommelse om vilken egendom som ska vara enskild egendom.

Detta kan t ex bli aktuellt om du vill skriva ett äktenskapsförord där viss egendom ska vara enskild men du önskar att avkastningen ska vara giftorättsgods. Ett annat exempel är om du vill att den egendom som träder istället för den enskilda egendomen ska vara giftorättsgods. I dessa situationer kan du använda dig av denna mall och själv skriva in makarnas överenskommelse.

Ska du skriva ett äktenskapsförord där du själv skriver in makarnas överenskommelse och äktenskapsförordet ska ingås före äktenskapet finner du denna mall här:

Bild på mall för ett äktenskapsförord med fri text som ingås före äktenskapet

Ska du skriva ett äktenskapsförord där du själv skriver in makarnas överenskommelse och äktenskapsförordet ska ingås under äktenskapet finner du denna mall här:

Mall för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet

När du använder dig av någon av dessa mallar måste du ha tillräckliga juridiska kunskaper för att själv skriva in makarnas överenskommelse. Skulle du skriva in något som strider mot reglerna i äktenskapsbalken finns det risk för att äktenskapsförordet senare kommer att förklaras vara ogiltigt.

Övriga dokument som du får tillgång till när du laddar ner en mall för äktenskapsförord

När du laddar ner en mall för äktenskapsförord får du inte endast en dokumentmall. Du får även en instruktion som punkt för punkt förklarar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet samt en brevmall med begäran om registrering av äktenskapsförordet.

Det enda du behöver göra är att skriva under brevet, lägga det i ett kuvert tillsammans med äktenskapsförordet och skicka detta till Äktenskapsregistret på den adress som finns angiven i brevet.

Vi hoppas att du fått en god bild av de olika mallar för äktenskapsförord som finns här på Juridex.se och vilken som passar för just din situation. Är du fortfarande osäker på vilken mall som du bör använda dig av är du självfallet välkommen att kontakta oss.


Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »
 • Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som …Läs mer »
 • Maka vägrar att registrera ett undertecknat äktenskapsförord

  Maka vägrar att registrera ett undertecknat äktenskapsförord

  Jag och min fru har under en längre tid pratat om att vi skulle skriva ett äktenskapsförord. Anledningen är att jag har ett företag som jag vill skydda och att jag har en hel del besparingar som jag inte vill förlora om vi skiljer oss. Härom kvällen satte vi oss …Läs mer »