Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

MallSupport

MallSupporten är framför allt till för dig som kanske inte är så kunnig vad avser datorer eller hur man hanterar och använder sig av dokument och dokumentmallar på en dator. MallSupporten är en garanti för att du ska kunna köpa en dokumentmall och inte vara orolig för att du inte ska kunna öppna dokumentmallen och använda dig av den i ditt ordbehandlings- eller pdf-program.

Till MallSupporten kan du vända dig om t ex du inte vet vilket program som du ska öppna dokumentmallen med, om du inte förstår hur du fyller i olika fält i dokumentmallen, om du inte kan hitta något program för att öppna pdf-filen eller liknande frågor. Kort sagt – MallSupporten finns för att hjälpa dig med alla frågor av teknisk natur avseende själva dokumentmallen.

Emellertid kan du inte få hjälp med juridiska frågor eller liknande via MallSupporten. Alla frågor som har anknytning till juridik eller juridisk rådgivning faller utanför MallSupporten.

Du kan t ex inte kontakta MallSupporten för att få svar på hur du ska formulera dig i dokumentmallen, vilket alternativ du ska välja när det finns flervalsalternativ eller liknande. MallSupporten är en teknisk support och inte en juridisk support.

Har du ett tekniskt problem med en dokumentmall kan du kontakta MallSupporten via vår kundtjänst, vår chatt eller per e-post till mallsupport@juridex.se.