Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat?

Fråga:

Hej, jag och min man skrev ett äktenskapsförord när vi gifte oss i början på 2000-talet och av olika skäl kommer äktenskapsförordet förmodligen snart till användning. När jag pratade om det med min pappa och visade min kopia av äktenskapsförordet sa han att det inte var giltigt eftersom det inte finns någon bevittning. Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat för att vara giltigt? När jag försöker att hitta svaret på internet hittar jag bara att testamenten behöver bevittnas. /Mia

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej Mia.

Ett äktenskapsförord behöver inte vara bevittnat för att vara giltigt. Makarna kan välja att bevittna ett äktenskapsförord om de så önskar, men det är inte ett krav för att det ska vara giltigt.

Vid den tidpunkt som ni skrev ert äktenskapsförord skulle ett äktenskapsförord vara upprättat i skrift, undertecknat av makarna och vara registrerat för att uppfylla de formella kraven. Idag måste ett äktenskapsförord även vara daterat för att vara giltigt.

Det har tidigare funnits krav på att ett äktenskapsförord måste vara bevittnat. Dessa regler fanns i giftermålsbalken som dock upphörde att gälla den 1 januari 1987. De makar som upprättade ett äktenskapsförord före detta datum var tvungen att bevittna sitt äktenskapsförord och det är sannolikt dessa regler som din pappa syftar på.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Relevanta lagrum: 7 kap 3 § 2 st äktenskapsbalken (1987:230), 8 kap 10 § giftermålsbalken (1920:405)

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord