Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Idag har vi öppet i chatten till klockan 20.00!

Bodelning är den fördelning av makarnas egendom som sker efter att ett äktenskap upphört. Detta gäller oavsett om äktenskapet upphört genom skilsmässa eller på grund av att en av makarna avlidit – i detta avseende är reglerna desamma. I denna artikel behandlas emellertid endast vad som gäller med avseende på bodelning efter en skilsmässa.

Skyldighet att göra bodelning

Utgångspunkten är att makarna i samband med en äktenskapsskillnad är skyldiga att göra en bodelning och denna ska göras gemensamt av makarna. Över bodelningen ska upprättas ett skriftligt dokument som utvisar hur egendomen fördelas mellan makarna. Detta dokument ska undertecknas av båda makarna och benämns vanligtvis för bodelningsavtal.

Kan makarna inte enas om bodelningen kan de vid tingsrätten ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Den person, vilken oftast är en advokat, som utses till bodelningsförrättare beslutar därefter hur egendomen ska fördelas mellan makarna.

Undantag från bodelningsplikten

Enligt reglerna i äktenskapsbalken behöver bodelning inte ske om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Detta innebär att någon bodelning inte behöver ske om

  1. makarna har registrerat ett äktenskapsförord enligt vilket all makarnas respektive egendom är enskild, samt
  2.  ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Båda dessa punkter måste vara uppfyllda för att makarna inte ska vara skyldiga att genomföra bodelning efter en skilsmässa. Föreskriver äktenskapsförordet att endast viss egendom är enskild måste därför en bodelning genomföras.

1 kommentar

  1. Andreas

    Hej.
    Jag och min fru kommer att separera och vi har gemensamt kommit fram till detta beslut. Separationen kommer inte som en konsekvens av att vi har ontblod mellan oss utan av den anledningen att vi inte känner oss som ett gift par utan väldigt goda vänner. I och med detta anser vi det är bäst för våra barn om någon av oss kan behålla den bostadsrätt som vi äger 50% vardera och har lån på 50% vardera. Har jag förstått det hela rätt med bodelningen att om ingen av oss gör anspråk på bostaden eller andra gemensamma tillgångar så behöver vi inte en bodelning? “Slipper” vi även köpa ut varandra från bostadsrätten om jag eller min fru vill ge den andra sin andel i bostaden.

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *