Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

När behövs äktenskapsförord?

Fråga:

Hej, jag undrar när behövs ett äktenskapsförord? Vi ska gifta oss och har pratat om att skriva någon form av papper och jag förstår inte riktigt om det kanske är ett äktenskapsförord som vi borde skriva. I vilka situationer rekommenderar ni att man ska skriva ett äktenskapsförord? /CG

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej CG och tack för din fråga.

Anledningen till att två makar, eller två blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna vill bestämma vilken egendom som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom har betydelse vid en bodelning om makarna skulle skilja sig eller om någon av dem avlider.

Skiljer sig makarna är huvudregeln att de är skyldiga att göra en bodelning. Detsamma gäller om någon av makarna avlider. En bodelning innebär, enkelt förklarat, att makarna delar upp den egendom som de äger så att de får hälften vardera av nettovärdet på egendomen. I bodelningen ska all egendom som är giftorättsgods ingå. Det har inte någon betydelse vem av makarna som äger egendomen – är egendomen giftorättsgods ska den ingå i bodelningen. Den egendom som är enskild egendom ska däremot inte ingå i bodelningen.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan makarna styra vilken egendom som ska ingå i bodelningen och vilken egendom som ska hållas utanför bodelningen.

Exempel: Anna och Bengt är gifta och all deras egendom är giftorättsgods. Anna äger ett fritidshus som hon inte vill ska ingå i bodelningen om hon och Bengt skulle skilja sig. De kommer därför överens om att upprätta ett äktenskapsförord där de anger att Annas fritidshus ska vara enskild egendom. Skulle de senare skilja sig, eller någon av dem avlider, kommer fritidshuset inte att ingå i bodelningen.

Bör ni skriva ett äktenskapsförord?

Vill du och din blivande maka/make komma överens om vilken egendom som ska ingå i en bodelning om ni skiljer er eller om någon av er avlider måste ni upprätta ett äktenskapsförord. En sådan överenskommelse måste ske i form av ett äktenskapsförord, annars är den inte gällande.

Äger ni endast giftorättsgods, och ni är överens om att ni vid en bodelning ska erhålla hälften vardera av värdet på all egendom som är giftorättsgods, behöver ni inte skriva ett äktenskapsförord.

Vill ni avtala om något annat än vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods kan ni inte skriva ett äktenskapsförord. Då måste ni upprätta en annan form av avtal som är anpassad till just den överenskommelse som ni har träffat. I ett äktenskapsförord kan ni endast komma överens om vilken egendom som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods – inget annat. Skriver ni in andra överenskommelser i äktenskapsförordet är det stor risk att de är ogiltiga.

Vi hoppas att vi har lyckats besvara din fråga på ett lättförståeligt sätt. Behöver ni hjälp med att skriva ert äktenskapsförord är du välkommen att kontakta oss så kan en av våra familjerättsjurister bistå er.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Relevanta lagrum: Äktenskapsbalken 9 kap 3 § 

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord