Otrohet och villkor i äktenskapsförord

Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som inte var otrogen) enskilda egendom. Enkelt förklarat skulle den person som inte varit otrogen få huset som kompensation.

Äktenskapsförord Online

Nu undrar jag bara hur jag gör för att få huset? Skickar jag in en ansökan om skilsmässa och samtidigt begär att jag ska få huset? Ska jag även skicka in äktenskapsförordet när jag ansöker om skilsmässa? Behöver jag skicka med bevisning om att min ex-make har varit otrogen?

Pauline

Svar

Hej Pauline.

Tyvärr blir det nog inte så enkelt som du kanske hoppas.

Det äktenskapsförord som ni ingått är med största sannolikhet inte giltigt om din make väljer att bestrida det. Enligt svensk rätt är det inte möjligt att skriva ett äktenskapsförord som är villkorat i något avseende, t ex att viss egendom ska bli enskild egendom om någon av makarna är otrogen.

I äktenskapsförordet finns dessutom angivet att huset, vilket ägs av er båda, ska bli den ena makens enskilda egendom om den andra maken är otrogen. Detta innebär att egendom som ägs av er gemensamt skulle bli din enskilda egendom samtidigt som din make är fortsatt ägare till sin andel vilket inte är möjligt. Egendom som ägs av din make kan inte vara din enskilda egendom.

Ert äktenskapsförord är med största sannolikhet därför inte gällande.

Emellertid är bodelningen en privat uppgörelse som ni själva styr över. Anser din make att det är rätt att du kompenseras för att han varit otrogen finns det i princip inte något som hindras att detta. Ni kan således göra en bodelning som innebär att du tilldelas fastigheten.

Vad avser ansökan om skilsmässa och bodelningen är detta två helt skilda saker. När du ansöker om skilsmässa ska du inte ange något om bodelningen. Du ska inte heller nämna något om otroheten då det inte har någon som helst betydelse för din ansökan om skilsmässa.

Bodelningen är en privat uppgörelse mellan dig och din make som ni ska skriva ner i ett bodelningsavtal. Kommer ni å andra sidan inte överens kan ni vända er till tingsrätten men detta kommer att handläggas separat och inte tillsammans med ansökan om skilsmässa.

Det kan vara en god idé att du kontaktar en advokat eller annan jurist för att få hjälp med att gå igenom ärendet.

Med vänlig hälsning

Juridex

Äktenskapsförord Online


Varukorg

Sök i vår butik

Andra artiklar om äktenskapsförord