Otrohet och villkor i äktenskapsförord

Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som inte var otrogen) enskilda egendom. Enkelt förklarat skulle den person som inte varit otrogen få huset som kompensation.

jurister som skriver äktenskapsförord

Nu undrar jag bara hur jag gör för att få huset? Skickar jag in en ansökan om skilsmässa och samtidigt begär att jag ska få huset? Ska jag även skicka in äktenskapsförordet när jag ansöker om skilsmässa? Behöver jag skicka med bevisning om att min ex-make har varit otrogen?

Pauline

Svar

Hej Pauline.

Tyvärr blir det nog inte så enkelt som du kanske hoppas.

Det äktenskapsförord som ni ingått är med största sannolikhet inte giltigt om din make väljer att bestrida det. Enligt svensk rätt är det inte möjligt att skriva ett äktenskapsförord som är villkorat i något avseende, t ex att viss egendom ska bli enskild egendom om någon av makarna är otrogen.

I äktenskapsförordet finns dessutom angivet att huset, vilket ägs av er båda, ska bli den ena makens enskilda egendom om den andra maken är otrogen. Detta innebär att egendom som ägs av er gemensamt skulle bli din enskilda egendom samtidigt som din make är fortsatt ägare till sin andel vilket inte är möjligt. Egendom som ägs av din make kan inte vara din enskilda egendom.

Ert äktenskapsförord är med största sannolikhet därför inte gällande.

Emellertid är bodelningen en privat uppgörelse som ni själva styr över. Anser din make att det är rätt att du kompenseras för att han varit otrogen finns det i princip inte något som hindras att detta. Ni kan således göra en bodelning som innebär att du tilldelas fastigheten.

Vad avser ansökan om skilsmässa och bodelningen är detta två helt skilda saker. När du ansöker om skilsmässa ska du inte ange något om bodelningen. Du ska inte heller nämna något om otroheten då det inte har någon som helst betydelse för din ansökan om skilsmässa.

Bodelningen är en privat uppgörelse mellan dig och din make som ni ska skriva ner i ett bodelningsavtal. Kommer ni å andra sidan inte överens kan ni vända er till tingsrätten men detta kommer att handläggas separat och inte tillsammans med ansökan om skilsmässa.

Det kan vara en god idé att du kontaktar en advokat eller annan jurist för att få hjälp med att gå igenom ärendet.

Med vänlig hälsning

Juridex


Varukorg

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Sök efter det juridiska dokument som du behöver