Otrohet och villkor i äktenskapsförord

Fråga:

Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som inte var otrogen) enskilda egendom. Enkelt förklarat skulle den av oss som inte varit otrogen få huset som kompensation.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Nu undrar jag bara hur jag gör för att få huset? Skickar jag in en ansökan om skilsmässa och samtidigt begär att jag ska få huset? Ska jag även skicka in äktenskapsförordet när jag ansöker om skilsmässa? Behöver jag skicka med bevisning om att min ex-make har varit otrogen? / Tack för svar Pauline

Svar

Hej Pauline.

Tyvärr blir det nog inte så enkelt som du kanske hoppas.

Det äktenskapsförord som ni ingått är med största sannolikhet inte giltigt, om din make väljer att bestrida det. Enligt svensk rätt är det inte möjligt att skriva ett äktenskapsförord som är villkorat i något avseende, t ex att viss egendom ska bli enskild egendom om någon av makarna är otrogen, en s k otrohetsklausul.

I äktenskapsförordet finns dessutom angivet att huset, vilket ni äger till hälften vardera, ska bli den ena makens enskilda egendom om den andra maken är otrogen. Detta innebär att egendom som ägs av er gemensamt skulle bli din enskilda egendom samtidigt som din make är fortsatt ägare till sin andel vilket inte är möjligt. Egendom som ägs av din make kan inte vara din enskilda egendom.

Ert äktenskapsförord är med största sannolikhet därför inte giltigt.

Emellertid är bodelningen en privat uppgörelse som ni själva styr över. Anser din make att det är rätt att du kompenseras för att han varit otrogen finns det i princip inte något som hindrar detta. Ni kan således göra en bodelning som innebär att du tilldelas fastigheten.

Vad avser ansökan om skilsmässa och bodelningen är detta två helt skilda saker. När du ansöker om skilsmässa ska du inte ange något om bodelningen. Du ska inte heller nämna något om otroheten då det inte har någon som helst betydelse för din ansökan om skilsmässa.

Bodelningen är en privat uppgörelse mellan dig och din make men ni måste upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Kommer ni inte överens kan ni vända er till tingsrätten och begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. En sådan ansökan handläggs dock separat och inte tillsammans med ansökan om skilsmässa.

Det kan vara en god idé att du kontaktar en familjerättsjurist för att få hjälp med att gå igenom ärendet och vilka möjligheter som du har.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord