Vi gör vardagsjuridiken lite enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Skuldebrev & reverser

Skuldebrev & reverser

Ett skuldebrev brukar beskrivas som "en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld". https://www.juridex.se/butik/mall-skuldebrev/ Vissa skuldebrev är avsedda att omsättas, d v s ska enkelt kunna överlåtas mellan...

läs mer
Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

Ändring av testamente – vad ska jag tänka på?

Det är inte ovanligt att en person som skrivit ett testamente senare vill ändra testamentet. Anledningen till detta kan vara såväl att man vill ändra vem som ska ärva som att ändra vem som ska ha vilken egendom. Utgångspunkten är att det är fullt möjligt att ändra i...

läs mer
Delgivning av testamente

Delgivning av testamente

Med delgivning avses inom juridiken att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den. Delgivning har ofta betydelse för olika frister, d v s den som delgivits en handling måste vidta en viss åtgärd räknat från dagen från delgivning....

läs mer
Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

Måste man göra bodelning efter en skilsmässa?

Bodelning är den fördelning av makarnas egendom som sker efter att ett äktenskap upphört. Detta gäller oavsett om äktenskapet upphört genom skilsmässa eller på grund av att en av makarna avlidit - i detta avseende är reglerna desamma. I denna artikel...

läs mer
Testatrix

Testatrix

Testatrix är ett begrepp som används inom arvsrätten för att beteckna en kvinna som upprättar ett testamente. Är det en man som upprättar testamentet benämns han testator. I praktiken användas detta uttryck dock även som benämning på en kvinna som upprättar ett...

läs mer