Vi gör vardagsjuridiken lite enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Hur annulerar man ett äktenskapsförord?

Hur annulerar man ett äktenskapsförord?

Det är inte möjligt att annulera ett äktenskapsförord genom att t ex riva sönder äktenskapsförordet eller liknande vilket är möjligt med t ex ett testamente. Istället måste man upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera detta vid Skatteverket som därefter för...

läs mer
Vilken uppsägningstid gäller vid provanställning?

Vilken uppsägningstid gäller vid provanställning?

Vid en provanställning gäller inte de vanliga uppsägningstiderna enligt LAS (lag om anställningsskydd). Istället gäller att en arbetsgivare som vill avbryta provanställningen skall underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan anställningen avslutas. Är...

läs mer
Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift

Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift

Förhållandena mellan sambor regleras i sambolagen medan förhållandena mellan makar regleras i äktenskapsbalken. Båda lagarna syftar till att skydda den svagare parten den dag som samboförhållandet respektiva äktenskapet upphör men även om det finns många likheter...

läs mer
Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslagen är en konsumentskyddslag som är tillämplig på bl a telefonförsäljning av försäkring och erbjudanden över Internet om kredit- eller kontotjänster. De primära reglerna i lagen behandlar näringsidkarens informationsskyldighet och...

läs mer
Äktenskapshinder

Äktenskapshinder

Med äktenskapshinder avses regler som innebär att två personer inte har rätt att ingå äktenskap med varandra. Anledningen till att det finns äktenskapshinder är att det från samhällets synpunkt finns omständigheter som innebär att äktenskap inte är lämpligt. T ex...

läs mer