Vi gör vardagsjuridiken enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Går ett testamente före arvsrätt?

Ja, utgångspunkten är att ett testamente går före arvsrätten. Emellertid finns det tvingande regler i ärvdabalken som går före ett testamente. Som exempel kan nämnas en bröstarvinges rätt till sin laglott. Skulle ett testamente inkräkta på en bröstarvinges rätt till...

läs mer

Är det möjligt att skriva flera framtidsfullmakter?

Ja, det är möjligt att skriva flera framtidsfullmakter. Fullmaktsgivaren kan till exempel skriva en framtidsfullmakt som ger en viss person rätt att företräda fullmaktsgivaren i ekonomiska frågor och ytterligare en framtidsfullmakt där en annan person ges rätt att...

läs mer

Är det möjligt att testamentera bort laglotten?

Nej, det är inte möjligt att testamentera bort laglotten. En bröstarvinge kan emellertid välja att inte begära jämkning av ett testamente som inkräktar på laglotten och då kommer arvet att fördelas enligt testamenten även om fördelningen strider mot reglerna i...

läs mer