Vi gör vardagsjuridiken enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Vad är en framtidsfullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt?

Vi börjar att komma till åren och hälsan är kanske inte den bästa. Vi har skrivit var sin fullmakt till varandra så att vi kan hjälpa varandra om någon av oss blir allvarligt sjuk. Vi har läst om något som kallas framtidsfullmakt och som alla verkar skriva nu för tiden. Vi undrar därför vad en framtidsfullmakt är? Är det något som vi bör skriva? Räcker det inte med de fullmakter som vi redan har skrivit? Mycket tacksam om ni kan svara på våra frågor / Anna

läs mer
Kan man ge en gåva med stöd av en framtidsfullmakt?

Kan man ge en gåva med stöd av en framtidsfullmakt?

Vi har en äldre släkting som är dement sedan något år tillbaka. Han får hjälp med sin ekonomi och andra saker av en släkting som har fått en framtidsfullmakt. Vi har nu fått reda på att släktingen med framtidsfullmakten tydligen har gett presenter till vissa i släkten och då använts sig av den demente släktingens pengar för att köpa presenterna. Han säger att gåvorna är från släktingen som är dement. Det låter ändå enligt vårt tycke mycket märkligt och undrar om detta verkligen kan vara lagligt? Är det verkligen möjligt att använda en dement persons pengar för att köpa presenter till andra med stöd av en framtidsfullmakt? /Maarit

läs mer
Är det möjligt att kombinera en fullmakt och en framtidsfullmakt?

Är det möjligt att kombinera en fullmakt och en framtidsfullmakt?

Jag hjälper min pappa med olika saker som att betala räkningar, kommunicera med hyresvärden och kontakter med olika myndigheter. Jag använder en generell fullmakt som min pappa skrev för många år sedan och den funkar hur bra som helst. Frånsett i början har vi inte haft några bekymmer och jag kan idag utan några problem hjälpa min pappa med det mesta. Nu börjar min pappa bli lite rörig och minnet sviker honom allt oftare. När jag läst på har jag förstått att jag sannolikt kommer att behöva en framtidsfullmakt inom en snar framtid.

läs mer
Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Framtidsfullmakt mellan makar – är det möjligt?

Vi börjar att komma till åren och inser att det finns en uppenbar risk för att någon av oss kan bli allvarligt sjuk och inte kan ta vara på sig själv. Det känns inte bra om någon utomstående ska komma in och sköta alla papper och liknande när det händer. Vi vill klara oss själva så långt som det är möjligt och vi vill hellre att den av oss som inte har blivit allvarligt sjuk ska sköta den sjukes räkningar, kontakter med sjukvården och äldrevården till exempel.

läs mer
Kan vi annullera vårt äktenskapsförord?

Kan vi annullera vårt äktenskapsförord?

Vi skrev ett äktenskapsförord innan vi gifte oss och vi bestämde att allt som vi äger skulle vara enskild egendom. Vi har nu ändrat oss och vill dela på allt som vi äger, det vill säga vi vill att allt ska vara giftorättsgods. Vår fråga är därför om vi kan annullera vårt äktenskapsförord? Och hur gör vi då? / Annika

läs mer
Vad kostar det att skriva en framtidsfullmakt?

Vad kostar det att skriva en framtidsfullmakt?

Vi får ofta frågor om vad det kostar att skriva en framtidsfullmakt. Svaret är oftast — det beror på. Priset för en framtidsfullmakt beror bland annat på hur omfattande fullmakten ska vara och framförallt hur du har tänkt att upprätta fullmakten. Ska du anlita en advokat eller annan jurist för att skriva framtidsfullmakten? Eller ska du använda dig av en onlinetjänst? Eller kanske skriva framtidsfullmakten på egen hand med hjälp av en dokumentmall? Hur du väljer att upprätta framtidsfullmakten är avgörande för hur mycket det kommer att kosta dig.

läs mer