Vi gör vardagsjuridiken lite enklare

dokumentmallar

Dokument online

Senast publicerade artiklarna

Lag om framtidsfullmakter

Lag om framtidsfullmakter

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter   SFS nr: 2017:310 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2017-04-27 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innebörden av en framtidsfullmakt 1 §   En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat […]

läs mer
Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

Framtidsfullmakt – Allt du behöver veta

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person (fullmaktsgivaren) i förtid ger åt en annan person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande...

läs mer
Avtalslagen

Avtalslagen

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område t.o.m. SFS 1994:1513 SFS nr: 1915:218 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1915-06-11 Ändrad: t.o.m. SFS 1994:1513 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Om slutande av avtal 2 kap. Om fullmakt 3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet 4 kap. Allmänna bestämmelser Övergångsbestämmelser   1 kap. […]

läs mer