Kan man registrera ett äktenskapsförord efter ansökan om skilsmässa har lämnats in?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Idag har vi öppet till klockan 20.00!

Fråga:

Hej! Jag känner ett par som ligger i skilsmässa. Deras betänketid går ut i april då de har barn. Mannen har företag och därför skrev de under ett äktenskapsförord 2015. Det missades dock att skickas in och registreras. Om mannen skickar in äktenskapsförordet och får det registrerat nu, är hans företag skyddat då, eller är det försent? Deras bodelning är inte klar. /Mvh Dennis

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord

Svar

Hej Dennis. Enligt äktenskapsbalken måste ett äktenskapsförord regisstreras för att vara gällande. Ett äktenskapsförord mellan två personer som redan är gifta blir gällande först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Det innebär att även om deras äktenskapsförord är undertecknat under 2015 blir det gällande först den dag som det ges in till Skatteverket.  

Vad avser en bodelning mellan två makar med anledning av en skilsmässa ska denna ta sin utgångspunkt i vem som ägde vad och vilken karaktär som egendomen hade den dag som ansökan om skilsmässa kom in till domstolen. Denna dag brukar benämnas som ”brytdagen”.  

Skickar mannen in äktenskapsförordet för registrering idag kommer det inte att påverka bodelningen eftersom denna tar sin utgångspunkt i egendomsförhållandena vid en tidpunkt före det att äktenskapsförordet registreras och blir gällande. 

Att mannen skickar in äktenskapsförordet för registrering kommer därför inte att skydda hans företag. Men detta är baserat på de begränsade uppgifter som vi har tillgång till. Mannen bör vända sig till en jurist som är specialiserad på bodelningsfrågor för att se om det finns andra möjligheter för honom att hålla hans företag utanför bodelningen.  

Med vänlig hälsning / Juridex.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Frågor och svar om äktenskapsförord