Registrering av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar, eller blivande makar, där de kommer överens om vilken egendom som ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste ha en viss utformning för att vara gällande och det måste även registreras. Ett oregistrerat äktenskapsförord är inte gällande och har inte någon rättsverkan mellan makarna.

jurister som skriver äktenskapsförord

Enligt äktenskapsbalken måste ett äktenskapsförord vara upprättat i skrift, daterat och undertecknat av makarna för att vara gällande. Därutöver gäller att ett äktenskapsförord även måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara giltigt.

I denna artikel redogör vi kort för reglerna avseende registrering av äktenskapsförord och vad du bör tänka på när du ska registrera ett äktenskapsförord.

Tidpunkt när ett äktenskapsförord blir gällande

Huvudregeln är att ett äktenskapsförord blir gällande den dag som det gavs in till Skatteverket för registrering i Äktenskapsregistret. En särskild regel gäller för äktenskapsförord som ingås innan giftermålet. I sådana situationer blir äktenskapsförordet gällande från den dag då makarna gifter sig – detta dock under förutsättning att äktenskapsförordet ges in till Skatteverket för registrering senast inom en månad räknat från vigseln. Ges det in senare än en månad efter vigseln gäller äktenskapsförordet från den dag det gavs in till Skatteverket.

par som har skrivit ett äktenskapsförord hos en jurist

I samband med registreringen måste makarna dessutom betala en registreringsavgift till Skatteverket. Erläggs inte registreringsavgiften kommer äktenskapsförordet inte att registreras av Skatteverket och blir således aldrig gällande.

Skatteverkets granskning av äktenskapsförordet i samband med registrering

Skatteverkets roll i samband med registreringen av ett äktenskapsförord är begränsad. Det är en vanlig missuppfattning att Skatteverket i samband med registreringen gör en kontroll av om äktenskapsförordet är giltigt. Så är inte fallet. Skatteverkets uppgift omfattar egentligen endast att registrera äktenskapsförordet och makarna i äktenskapsregistret. Någon kontroll av äktenskapsförordets innehåll sker inte från Skatteverkets sida.

Ett äktenskapsförord kan därför ha ett innehåll som strider mot äktenskapsbalkens regler – det kommer likväl att registreras av Skatteverket. En registrering av ett äktenskapsförord är därför inte någon garanti för att äktenskapsförordet kommer att anses vara giltigt den dag som det ska tillämpas. Äktenskapsförordet kan vid den tidpunkten mycket väl angripas av en av makarna som kan hävda att äktenskapsförordet innehåller bestämmelser som inte är tillåtna enligt äktenskapsbalken eller att äktenskapsförordet är oskäligt och ska jämkas enligt reglerna i äktenskapsbalken.

Vad är Äktenskapsregistret?

Äktenskapsregistret är ett statligt och offentligt register vilket innehåller uppgifter om rättsförhållanden mellan makar och registrerade partners. Uppgifterna i registret går så lång tillbaka i tiden som till 1921. Via äktenskapsförordet kan du få uppgifter om t ex bodelningar, skilsmässor, ogiltiga vigslar och, sist men inte minst, äktenskapsförord.

tomt rum efter en skilsmässa utan äktenskapsförord

Äktenskapsregistret har under åren hanterats av olika myndigheter. Sedan den 1 oktober 2011 hanteras Äktenskapsregistret av Skatteverket och det är även sedan detta datum som äktenskapsförord ska registreras vid Skatteverket. Innan dess skedde registrering av äktenskapsförord vid landets tingsrätter.

Sammanfattning angående registrering av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara gällande. Registrering sker hos Skatteverket som ansvarar för Äktenskapsregistret. I samband med registreringen av äktenskapsförordet måste en registreringsavgift betalas.

Det faktum att ett äktenskapsförord registreras är inte en garanti för att äktenskapsförordet är upprättat på ett korrekt sätt. Skatteverket gör inte någon prövning av äktenskapsförordets innehåll eller giltighet i samband med registreringen.

Ska du skriva ett äktenskapsförord och vill ha hjälp med att skriva äktenskapsförordet kan vi tipsa om vår tjänst Dokument Online för äktenskapsförord. Du besvarar snabbt och enkelt ett antal frågor online varefter en jurist upprättar ditt äktenskapsförord och skickar det till dig senast inom 24 timmar! Du kan läsa mer om denna tjänst här: Skriv ditt äktenskapsförord online

Varukorg

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Sök efter det juridiska dokument som du behöver