Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Registrering av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar, eller blivande makar, där de kommer överens om vilken egendom som ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste ha en viss utformning för att vara gällande och det måste även registreras. Ett oregistrerat äktenskapsförord är inte gällande och har inte någon rättsverkan mellan makarna.

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Enligt äktenskapsbalken måste ett äktenskapsförord vara upprättat i skrift, daterat och undertecknat av makarna för att vara gällande. Därutöver gäller att ett äktenskapsförord även måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara giltigt.

I denna artikel redogör vi kort för reglerna avseende registrering av äktenskapsförord och vad du bör tänka på när du ska registrera ett äktenskapsförord.

Tidpunkt när ett äktenskapsförord blir gällande

Huvudregeln är att ett äktenskapsförord blir gällande den dag som det gavs in till Skatteverket för registrering i Äktenskapsregistret. En särskild regel gäller för äktenskapsförord som ingås innan giftermålet. I sådana situationer blir äktenskapsförordet gällande från den dag då makarna gifter sig – detta dock under förutsättning att äktenskapsförordet ges in till Skatteverket för registrering senast inom en månad räknat från vigseln. Ges det in senare än en månad efter vigseln gäller äktenskapsförordet från den dag det gavs in till Skatteverket.

I samband med registreringen måste makarna dessutom betala en registreringsavgift till Skatteverket. Erläggs inte registreringsavgiften kommer äktenskapsförordet inte att registreras av Skatteverket och blir således aldrig gällande.

Skatteverkets granskning av äktenskapsförordet i samband med registrering

Skatteverkets roll i samband med registreringen av ett äktenskapsförord är begränsad. Det är en vanlig missuppfattning att Skatteverket i samband med registreringen gör en kontroll av om äktenskapsförordet är giltigt. Så är inte fallet. Skatteverkets uppgift omfattar egentligen endast att registrera äktenskapsförordet och makarna i äktenskapsregistret. Någon kontroll av äktenskapsförordets innehåll sker inte från Skatteverkets sida.

Ett äktenskapsförord kan därför ha ett innehåll som strider mot äktenskapsbalkens regler – det kommer likväl att registreras av Skatteverket. En registrering av ett äktenskapsförord är därför inte någon garanti för att äktenskapsförordet kommer att anses vara giltigt den dag som det ska tillämpas. Äktenskapsförordet kan vid den tidpunkten mycket väl angripas av en av makarna som kan hävda att äktenskapsförordet innehåller bestämmelser som inte är tillåtna enligt äktenskapsbalken eller att äktenskapsförordet är oskäligt och ska jämkas enligt reglerna i äktenskapsbalken.

Vad är Äktenskapsregistret?

Äktenskapsregistret är ett statligt och offentligt register vilket innehåller uppgifter om rättsförhållanden mellan makar och registrerade partners. Uppgifterna i registret går så lång tillbaka i tiden som till 1921. Via äktenskapsförordet kan du få uppgifter om t ex bodelningar, skilsmässor, ogiltiga vigslar och, sist men inte minst, äktenskapsförord.

Äktenskapsregistret har under åren hanterats av olika myndigheter. Sedan den 1 oktober 2011 hanteras Äktenskapsregistret av Skatteverket och det är även sedan detta datum som äktenskapsförord ska registreras vid Skatteverket. Innan dess skedde registrering av äktenskapsförord vid landets tingsrätter.

Sammanfattning angående registrering av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara gällande. Registrering sker hos Skatteverket som ansvarar för Äktenskapsregistret. I samband med registreringen av äktenskapsförordet måste en registreringsavgift betalas.

Det faktum att ett äktenskapsförord registreras är inte en garanti för att äktenskapsförordet är upprättat på ett korrekt sätt. Skatteverket gör inte någon prövning av äktenskapsförordets innehåll eller giltighet i samband med registreringen.

Ska du skriva ett äktenskapsförord och vill ha hjälp med att skriva äktenskapsförordet kan vi tipsa om vår tjänst Dokument Online för äktenskapsförord. Du besvarar snabbt och enkelt ett antal frågor online varefter en jurist upprättar ditt äktenskapsförord och skickar det till dig senast inom 24 timmar! Du kan läsa mer om denna tjänst här: Skriv ditt äktenskapsförord online

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord