Behöver ett samboavtal registreras för att vara giltigt?

Fråga:

Hej, vi ska blir sambor och har bestämt oss för att skriva ett samboavtal. Vi undrar bara om vi måste registrera vårt samboavtal och var vi i så fall gör registreringen? / Edi

ett par som ska skriva ett samboavtal

Svar:

Hej Edi.

Enligt 9§ andra stycket i sambolagen ska ett samboavtal “upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna”. Det finns inte några krav i sambolagen på att ett samboavtal ska registreras och det finns inte heller någon myndighet som är behörig att ta emot en begäran om registrering.

Ni behöver således inte registrera ert samboavtal för att det ska vara gällande. Ert samboavtal blir gällande så snart det är upprättat i skrift och det har undertecknats av er båda.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Varukorg

Person som ska anlita en jurist till fast pris
Person som chattar med en jurist

Publicerat