Samboegendom – Vilken egendom ingår?

Samboegendom är den egendom vilken ingår i en bodelning mellan sambor. Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett visst föremål eller en bostad ska betraktas som samboegendom.

Det är inte heller ovanligt att två sambor som befinner sig in en separation har motsatta uppfattningar. Ofta sker en sammanblandning med reglerna för vad som gäller vid en bodelning med anledning av en skilsmässa. Men även om det finns likheter mellan en bodelning mellan två sambor och en bodelning mellan två makar är skillnaderna egentligen större än likheterna.

Allmänt om bodelning mellan sambor

När ett samboförhållande upphör, och det inte beror på att samborna gifter sig, kan en bodelning mellan samborna bli aktuell.

En bodelning är emellertid inte obligatorisk mellan sambor när deras samboförhållande upphör vilket är fallet när ett äktenskap upphör. En sambo måste begära att bodelning ska göras. I annat fall finns inte någon skyldighet för sambor att göra en bodelning.

Denna artikel har fokus på vilken egendom som är samboegendom. Bodelningen kommer därför inte att behandlas ytterligare här. Vill du läsa mer om själva bodelningen mellan två sambor rekommenderas följande artikel:
Bodelning mellan sambor – Allt du behöver veta. Och lite till.

Allmänt om samboegendom

Reglerna om vilken egendom som ska anses vara samboegendom återfinns i 5-7 §§ sambolagen . Enligt dessa bestämmelser avses med samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av vissa undantagsregler.

I syfte att förenkla redogörelsen delas den upp i två skilda delar – “Samboegendom – bohag” och “Samboegendom – bostad”.

Samboegendom – bohag

För att bohag ska vara att betrakta som samboegendom krävs att egendomen:

 1. ska bestå av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre,
 2. ska vara avsedd för det gemensamma hemmet,
 3. ska ha förvärvats för gemensam användning, samt
 4. inte huvudsakligen ska användas för fritidsändamål.

Samtliga dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att egendom ska vara att klassificera som samboegendom. Är samtliga fyra kriterier uppfyllda är egendomen att betrakta som samboegendom och ingår därmed i en bodelning mellan samborna.

Samboegendom – bostad

För att en bostad ska vara att betrakta som samboegendom krävs att bostaden ska vara:

 1. a) fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen, eller
  b) fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna eller någon av dem äger, eller
  c) en byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, eller
  d) en byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap. bostadsrättslagen (1991:614).
 2. Bostaden under punkten 1 ovan är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål.
 3. Bostaden ska ha förvärvats för gemensam användning.
 4. Bostaden ska inte huvudsakligen användas för fritidsändamål.

Samtliga dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att bostaden ska vara att betrakta som samboegendom. Är kriterierna uppfyllda är bostaden att betrakta som samboegendom och ingår därmed i en bodelning.

Varukorg

Sök i butiken

Mallar för att skriva en fullmakt
Anlita en jurist

Senast Publicerat om fullmakter

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Vad händer med en framtidsfullmakt när den person som skrivit fullmakten avlider?

  Min mormor avled för någon dag sedan. Hon hade tidigare skrivit en framtidsfullmakt till min mamma som hjälpte min mormor med att betala räkningar, kontakter med soc m m. Vi frågar oss vad som gäller nu när mormor har avlidit och framtidsfullmakten förmodligen inte längre gäller? Hur kan min mamma …Läs mer »
 • Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Vem avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft?

  Hej. Min pappa har skrivit en framtidsfullmakt. Som vi har förstått fungerar fullmakten först när pappa är så pass sjuk att han inte vet vad han gör. Men vem avgör detta, dvs att han är så pass sjuk så att framtidsfullmakten kan användas? Vår pappa lär inte kunna göra det …Läs mer »
 • Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren?

  Hej, är det möjligt att skriva en framtidsfullmakt som är ställd till innehavaren, t ex som ett innehavarskuldebrev? Det vill säga den som har framtidsfullmakten i sin hand är den person som har rätt att företräda mig. Jag tänkte skriva en framtidsfullmakt ställd till innehavaren och lägga i min byrå …Läs mer »
 • Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Kan en fullmaktshavare vara vittne till en framtidsfullmakt?

  Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad – kan den person som jag ska ge fullmakten …Läs mer »