Kan jag själv skriva vårt äktenskapsförord?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Idag har vi öppet till klockan 20.00!

Fråga:

Hej, jag ska snart gifta mig och har betydligt mer pengar än min blivande fru. Vi har därför pratat om att vi ska skriva ett äktenskapsförord där vissa av mina bankkonton och fonder och en sommarstuga ska hållas utanför en skilsmässa. Kan jag själv skriva vårt äktenskapsförord? /Robert

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord

Svar:

Hej Robert. Du kan själv skriva ert äktenskapsförord. I svensk rätt finns det inte något ombudstvång eller liknande när du ska skriva ett äktenskapsförord. Tänk på att äktenskapsförordet måste registreras för att vara giltigt.

Även om du formellt själv kan skriva ditt äktenskapsförord är detta kanske inte den bästa lösningen. Ett äktenskapsförord är ett effektivt – men komplext – juridiskt dokument. Ofta får man intryck av att äktenskapsförord är ett enkelt dokument vilket kan upprättas av vem som helst. Så är inte fallet. Detta gäller framförallt när äktenskapsförordet ska omfatta banktillgångar. Detta måste regleras på rätt sätt för att vara giltigt och det är tyvärr något som alltför ofta inte är fallet, vilket får till följd att äktenskapsförordet är ogiltigt.

Vi granskar löpande äktenskapsförord som har upprättats av makarna själva. En mycket stor del av dessa äktenskapsförord är felaktigt utformade och därmed ogiltiga. Följden av detta blir i de flesta fall att all makarnas egendom är giftorättsgods. Detta är något som får allvarliga konsekvenser för i vart fall en av makarna. Du kan läsa mer om några av de felaktigheter som vi ofta hittar i äktenskapsförord i följande artikel: 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt.

Är du inte utbildad jurist och arbetar med familjerätt, bör du inte själv skriva ditt äktenskapsförord. Har du kunskaper i familjerätt och ska skriva ett enklare äktenskapsförord bör du i vart fall använda dig av en professionell mall för äktenskapsförord. Det underlättar arbetet med att skriva äktenskapsförordet samtidigt som du kan vara säker på att äktenskapsförordet uppfyller äktenskapsbalkens formkrav.

I alla andra situationer bör du anlita en jurist när du ska skriva ditt äktenskapsförord. Förutom att du kan vara säker på att äktenskapsförordet i sig blir korrekt utformat, kan en jurist grundligt gå igenom er situation. En erfaren jurist kan snabbt bedöma vad som är den bästa lösningen för just er. Ofta måste äktenskapsförordet kombineras med ett annat juridiskt dokument, som till exempel ett testamente, för att ni ska kunna få den lösning som ni önskar. Anlitar du en jurist, som är specialiserad på upprättande av familjerättsliga dokument, får du en lösning som du vet är korrekt i alla delar.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Frågor och svar om äktenskapsförord