Ska ett äktenskapsförord registreras vid tingsrätten eller vid skatteverket?