Kan vi skriva ett nytt äktenskapsförord för att ändra vår bodelning?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Idag har vi öppet till klockan 20.00!

Fråga:

Vi har ansökt om skilsmässa men eftersom vi har barn som bor hemma bestämde domstolen att vi skulle ha betänketid. Vi försöker nu att göra vår bodelning. Problemet är att vi har skrivit ett äktenskapsförord och vi vill inte alls ha det som det står i äktenskapsförordet. Vi undrar därför om 1) det är möjligt för oss att skriva ett nytt äktenskapsförord som upphäver det gamla äktenskapsförordet och 2) om det då har någon betydelse att vi redan har ansökt om skilsmässa? 

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord

Svar:

Innan en ansökan om skilsmässa har lämnats in till tingsrätten är det fullt möjligt för två makar att skriva och registrera ett nytt äktenskapsförord i vilket de har kommit överens om att ett tidigare äktenskapsförord inte längre ska vara gällande. Detta är dessutom den enda möjligheten för makar att ändra eller helt annulera ett existerande äktenskapsförord.

Problemet för er del är att ni redan har ansökt som skilsmässa. En bodelning med anledning av en skilsmässa ska ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag som er ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten, den så kallade brytdagen. Att ni efter detta datum skriver och registrerar ett äktenskapsförord är därför inte något som påverkar bodelningen.

Emellertid behöver ni inte registrera ett nytt äktenskapsförord och därigenom annulera det tidigare äktenskapsförordet. En bodelning är en privat uppgörelse mellan er och så länge ni är överens kan ni i princip fördela er egendom som ni önskar. Detta gäller oavsett om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Ni kan, under förutsättning att ni är överens, således helt ignorera ert registrerade äktenskapsförord och fördela er egendom precis som ni själva vill. Glöm inte att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal, vilket ska undertecknas av er båda, över bodelningen.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Frågor och svar om äktenskapsförord