Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Skriva framtidsfullmakt

SNABBT, ENKELT OCH PRISVÄRT
Ska du skriva en framtidsfullmakt? Då har du hamnat rätt. Vi hjälper dig att skriva din framtidsfullmakt. Hur vi ska hjälpa dig är det du som bestämmer. Du kan välja att skriva din framtidsfullmakt med hjälp av en dokumentmall, genom att svara på ett antal frågor här på webbplatsen eller låta en familjerättsjurist skriva framtidsfullmakten.
995 kr

Anlita en jurist

En av våra familjerättsjurister går igenom din situation och redogör för vilka möjligheter som du har.  Därefter upprättar juristen en framtidsfullmakt som är anpassad till just din unika situation och vad du vill uppnå.

Detta är det bästa alternativet i de flesta situationer och är avsett för dig som vill vara helt säker på att din framtidsfullmakt får den verkan som du önskar när du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter.

Z
695 kr

Svara på frågor online

Du besvarar ett antal frågor här på vår webbplats och lämnar de övriga uppgifter som vi behöver. Därefter går en av våra familjerättsjurister igenom dina svar och upprättar din framtidsfullmakt med utgångspunkt i de svar som du har lämnat till oss. 

Detta alternativ är avsett för dig som är väl insatt i vad det innebär att skriva en  framtidsfullmakt och vad du vill uppnå, samtidigt som din personliga situation inte är alltför komplicerad.

i
295 kr

dokumentmall

Ska du skriva en grundläggande framtidsfullmakt, samtidigt som du är jurist eller har mycket goda kunskaper om juridiken kring framtidsfullmakter, kan du använda dig av en av våra professionella mallar för framtidsfullmakter. 

Detta är en enkel och smidig lösning för relativt komplicerade situationer. Är du det minsta osäker på om det är lämpligt att använda sig av en dokumentmall i din situation, bör du välja något av de två övriga alternativen.

Osäker på vad du ska välja?

Är du osäker på vilket alternativ som du ska välja kan du chatta med en av våra jurister. Tillsammans, och helt kostnadsfritt, går ni igenom din situation. Därefter får du en rekommendation om vilket som är det bästa och mest prisvärda alternativet för just dig. Klicka på knappen här nedanför så kan du chatta med en av våra jurister redan inom ett par sekunder.  

Vad några av våra kunder säger

Jag och min man hade letat länge efter en mall för en enkel framtidsfullmakt som vi skulle skriva till varandra. Mallen innehöll saker som vi inte alls tänkt på och hjälpte oss att skriva en framtidsfullmakt där verkligen allting finns med. Vi rekommenderar verkligen er mall för framtidsfullmakt.

Karin och Erik

Jag använde mig av tjänsten där man skriver en framtidsfullmakt online och det fungerade väldigt smidigt. Det var bara att svara på ett antal frågor och några timmar senare fick jag framtidsfullmakten till min e-post. Jag rekommenderar gärna denna fantastiska tjänst som var både enkel och mycket prisvärd.

KP

Jag och min dotter visste inte riktigt vad en framtidsfullmakt var, men en av era duktiga jurister förklarade enkelt vad en framtidsfullmakt var för något och skrev sedan en framtidsfullmakt från mig till min dotter. Jag är mycket nöjd och känner mig nu trygg om något skulle hända mig.

Berit

Information om att skriva framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter är en relativt ny form av juridiskt dokument i Sverige. Lagstiftningen avseende framtidsfullmakter trädde i kraft så sent som den 1 juli 2017. Innan dess vara det inte möjligt att använda sig av framtidsfullmakter. I stället var man hänvisad till att ansöka om att en god man utsågs för att hjälpa den person som inte längre kunde hantera sina personliga angelägenheter.

Användandet av framtidsfullmakter är något som hela tiden ökar. Allt fler blir medvetna om vad en framtidsfullmakt är för något och vilka fördelar den har. Även den juridiska kunskapen ökar och idag är det betydligt fler advokater och jurister som verkligen behärskar regelverket kring framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är ett komplicerat juridiskt dokument och det är viktigt att man verkligen behärskar regelverket när man ska skriva en framtidsfullmakt.

Varför du bör skriva en framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du redan idag bestämma vem som ska företräda dig den dag som du inte kan hantera dina personliga angelägenheter. Du kan därför utse personer som du har förtroende för och som du vill ska företräda dig. Detta är en avsevärd skillnad mot förfarandet med god man där det är en myndighet som utser vem som ska företräda dig. Domstolen kan mycket väl utse en person som du inte ens känner till god man med uppdrag att företräda dig.

En annan fördel med att upprätta en framtidsfullmakt är att du kan ge fullmakt åt flera personer att företräda dig. Du kan till exempel ge fullmakt åt en person att företräda dig gentemot vissa myndigheter. Samtidigt kan du ge fullmakt åt en annan person att hantera dina bankärenden. Med en framtidsfullmakt är det du som bestämmer och organiserar vem som ska bistå dig den dag som du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter.

När en framtidsfullmakt träder i kraft

En framtidsfullmakt börjar att gälla när fullmaktsgivaren, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmågan att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Så snart detta tillstånd har inträtt träder framtidsfullmakten i kraft och fullmaktshavaren kan företräda fullmaktsgivaren. Skulle tillståndet upphöra, d v s fullmaktsgivaren blir “frisk” från det aktuella tillståndet, upphör framtidsfullmakten att gälla. En framtidsfullmakt behöver därför inte “vara för evigt”, även om detta kanske är vanligt, framförallt när det är äldre människor som skrivit en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt kan mycket väl ha upprättats av en yngre person som t ex hamnar i koma till följd av en trafikolycka. Skulle hen tillfriskna och vakna upp ur koman upphör framtidsfullmakten att gälla i samma stund.

Vikten av att upprätta en korrekt framtidsfullmakt

Som framgått av inledningen är en framtidsfullmakt ett komplext juridiskt dokument. Det är inte en typ av dokument som du ska skriva på egen hand. I de flesta fall bör du anlita en familjerättsjurist när du ska upprätta en framtidsfullmakt. En felaktigt utformad framtidsfullmakt kan få långtgående konsekvenser. Till exempel kan felaktigheterna medföra att framtidsfullmakten inte träder i kraft den dag som du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter. Eftersom du vid den tidpunkten inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter kan du inte heller upprätta en ny framtidsfullmakt. I stället har din omgivning, eller myndigheterna, inte något annat val än att ansöka om att en god man utses för att hjälpa dig.

Skriv din framtidsfullmakt med hjälp av en jurist

Anlitar du en jurist för att skriva din framtidsfullmakt kan du vara säker på att den blir korrekt utformad. Dessutom går juristen igenom din personliga situation vilket innebär att framtidsfullmakten utformas utifrån dina behov och önskningar. Kostnaden för en jurist är en i sammanhanget billig försäkring för att de personer som du har förtroende för ska kunna företräda dig den dag som du behöver hjälp. Det är dessutom betydligt billigare att anlita en av våra jurister än vad du tror.

Skriv din framtidsfullmakt online

Är det inte ett alternativ för dig att anlita en av våra jurister för att skriva din framtidsfullmakt då kan kanske vår tjänst där du skriver din framtidsfullmakt online vara ett intressant alternativ. Du svarar på ett antal frågor här på webbplatsen, därefter upprättar en jurist din framtidsfullmakt utifrån dina svar och översänder ett utkast till dig per e-post. Du granskar utkastet och går därefter igenom utkastet tillsammans med juristen som gör de justeringar som du önskar. Därefter översänder juristen en slutlig version som du skriver ut, och tillsammans med vittnena, undertecknar.

Skriv din framtidsfullmakt med hjälp av en dokumentmall

Är inte heller vår tjänst där du skriver din framtidsfullmakt online ett alternativ, då har vi även mycket professionella mallar för framtidsfullmakter som du kan använda dig av. Våra mallar är mycket omfattande och innehåller alla moment som ska, och bör, finnas med i en framtidsfullmakt. Som exempel kan nämnas att du kan skriva in flera fullmaktshavare, du kan utse granskare och ersättare, du kan bestämma om fullmaktshavarna ska ha arvode, för att endast nämna några av de punkter som finns i våra mallar för framtidsfullmakter.