Skriva testamente – Skriva själv, dokumentmall, onlinetjänst eller anlita en advokat?

De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente. Så även du. Det innebär inte att du i slutändan måste skriva ett testamente men du bör i vart fall fundera över vad du vill ska ske med din kvarlåtenskap den dag som du lämnar jordelivet.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

Skriver du inte ett testamente är det reglerna i ärvdabalken som reglerar hur din kvarlåtenskap ska fördelas mellan dina arvingar. Stämmer dessa regler överens med hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas behöver du inte skriva något testamente.

Vill du å andra sidan att arvet ska fördelas på annat sätt än vad reglerna i ärvdabalken anger måste du skriva ett testamente.

Att skriva ett testamente är en enkel sak. Om du vet hur man gör.

Enkelt förklarat är det följande tre faktorer som avgör hur du bör gå tillväga när du ska upprätta ett testamente:

 1. dina juridiska kunskaper inom arvs- och testamentsrätt,
 2. din personliga situation, och
 3. vad du vill uppnå med testamentet.

Har du kunskap blir saker och ting oftast lite enklare i livet. Detta gäller även när du ska skriva ett testamente. Är du utbildad jurist och dagligen arbetar med arvsrättsliga frågor är det betydligt enklare att skriva ett korrekt testamente än om du aldrig har studerat eller arbetat med denna typ av juridik.

Generellt gäller att komplicerade familjeförhållanden med t ex särkullbarn, egendom i olika länder o dyl ofta gör det mer komplicerat att upprätta ett korrekt testamente. Det är många omständigheter som måste beaktas samtidigt som det i ärvdabalken finns tvingande regler som du måste följa.

Vad du vill uppnå med testamentet är självfallet av avgörande betydelse. Att skriva ett testamente där testatorn t ex har särkullbarn och testatorn samtidigt vill upplåta nyttjanderätt till fast egendom till vissa av arvingarna samtidigt som testatorn har egendom till betydande värde i olika länder är oftast betydligt mer komplicerat än att skriva ett testamente vilket avser en person utan bröstarvingar som vill testamentera bort sin kvarlåtenskap till en viss person eller en ideell organisation i form av Djurens vänner eller liknande.

Fyra alternativ när du ska skriva ett testamente

För inte så länge sedan var den enda möjligheten när man skulle skriva ett testamente att vända sig till den lokala advokatbyrån. Idag är situationen annorlunda. Internet har medfört att utbudet av tjänster och tillgången till kunskap och information har ökat markant. Detta gäller även juridiska tjänster som t ex upprättande av testamente.

Bestämmer du dig för att skriva ett testamente finns det i princip fyra olika alternativ:

 1. du kan skriva ditt testamente på egen hand,
 2. du kan använda dig av en dokumentmall,
 3. du kan använda dig av en onlinetjänst, eller
 4. du kan anlita en advokat eller annan jurist.

Här nedan redogör vi för dessa alternativ samt vilka för- och nackdelar som de olika alternativen har.

Skriva ett testamente på egen hand

1. Skriva sitt testamente på egen hand

Är du utbildad jurist och dessutom är specialiserad på arvs- och testamentsrätt kan du med största sannolikhet skriva ditt eget testamente utan några större bekymmer. Är du å andra sidan inte utbildad jurist med denna specialisering är det betydligt mer tveksamt om du ens ska försöka att skriva ditt testamente på egen hand.

Den enda fördelen med att skriva ett testamente på egen hand när du inte har kunskapen är att det inte kostar något. I vart fall inte när du skriver testamentet. Emellertid kan det bli dyrt för arvingarna den dag som testamentet ska tillämpas och de hamnar i en tvist inför domstol för att avgöra om testamentet är giltigt eller hur det ska tolkas. Dessutom riskerar du att ditt arv inte fördelas på det sätt som du önskat.

Skriva testamente dokumentmall

2. Skriva testamente med hjälp av en dokumentmall

Har du inte tillräckliga kunskaper kan en dokumentmall för testamente ibland vara ett mycket bra verktyg för att skapa ett giltigt testamente.

De professionellt utformade dokumentmallarna för testamente innehåller de obligatoriska momenten, som t ex plats för de obligatoriska vittnenas underskrift. Ofta medföljer även någon form av informationsskrift som redogör för de grundläggande reglerna avseende testamente, formkraven samt förklarar hur du ska fylla i dokumentmallen. Följer du dessa instruktioner kommer du att kunna upprätta ett testamente som uppfyller ärvdabalkens formkrav för ett testamente.

Emellertid finns det ofta inte någon text för själva testamentsförordnandet, d v s den del av testamentet där du ska ange vad som ska med kvarlåtenskapen efter det att du avlidit. Ofta är det testamentsförordnanden som är komplicerat att formulera. Svårigheten med att utforma testamentsförordnandet beror framförallt på  att det i ärvdabalken finns tvingande regler om hur ett arv ska fördelas. Du kan därför inte skriva ett testamentsförordnande som strider mot de tvingande reglerna i ärvdabalken. Skulle du göra detta kan en arvinge klandra testamentet och begära att din kvarlåtenskap fördelas i enlighet med reglerna i ärvdabalken och inte i enlighet med vad du angett i testamentet.

Kan du å andra sidan finna en dokumentmall där testamentsförordnandet är ifyllt – och det passar din unika situation och leder till exakt den fördelning av arvet som du önskar – kan du mycket väl använda dig av en dokumentmall för att skriva ditt testamente.

Svårigheten är att finna en dokumentmall med ett förifyllt testamentsförordnande som passar exakt för din situation.

Skriva testamente online

3. Skriva testamente med hjälp av en onlinetjänst

En relativt ny företeelse är de tjänster på Internet där du kan skapa olika juridiska dokument online genom att svara på olika frågor. Många av dessa tjänster är utmärkta och sannolikt något som kommer att bli allt vanligare i framtiden.

Dessa onlinetjänster är oftast ett bättre alternativ än en dokumentmall men kostar också något mer. I de flesta fall kostar de dock betydligt mindre än att anlita t ex en advokat. Nackdelen med dessa tjänster, jämfört med att anlita en advokat, är att du inte får tillgång till en person som grundligt går igenom just din situation för att ge en rekommendation om vilken lösning som är det bästa alternativet för just dig.

Skriva testamente advokat

4. Skriva testamente med hjälp av en advokat eller annan jurist

Under förutsättning att du anlitar en duktig advokat eller annan jurist som dessutom är specialiserad på upprättande av testamente är detta nästan undantagslöst det bästa alternativet. Du får tillgång till en person som har kunskap och som tar sig tid och analyserar din unika situation. Därefter får du en rekommendation om vad du bör göra varefter personen dessutom skriver testamentet och tar ansvar för hur det är utformat.

Den enda anledningen till att man inte alltid anlitar en advokat eller en annan jurist när man skriva testamente är kostnaden. Att anlita en advokat eller annan jurist är betydligt dyrare än en dokumentmall eller en onlinetjänst. Kostnaden för att upprätta testamente hos en advokat kan kosta allt från ett par tusen kronor till betydligt högre belopp beroende på hur komplicerad din situation är, var du bor och vem du anlitar.

För skillnaden mellan att anlita en advokat eller annan jurist rekommenderas följande artikel: Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Sammanfattning

Ska du skriva ett testamente och inte är utbildad jurist med särskild inriktning på arvs- och testamentsrätt bör du anlita en advokat eller annan jurist som är specialiserad på arvsrätt och testamenten. Detta är i princip alltid det bästa alternativet.

Tycker du att kostnaden blir för hög återstår att du i första hand använder dig av en onlinetjänst eller i andra en professionellt utformad dokumentmall. Båda dessa alternativ är ett sämre alternativ än att anlita en skicklig advokat men kan ibland vara tillräckliga samtidigt som kostnaden är avsevärt lägre jämfört med att anlita en advokat.

Du bör inte i något fall skriva själv ditt testamente om du inte har de juridiska kunskaperna för detta.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Andra artiklar om juridiskt biträde

 • Timkostnadsnormen – Det lägsta timpriset för en advokat

  Timkostnadsnormen – Det lägsta timpriset för en advokat

  När en advokat utses till offentligt biträde eller målsägandebiträde i brottmål eller som juridiskt biträde i migrationsärenden får advokaten ersättning för sitt arbete från staten enligt särskilda regler vilka är baserade på den s k “timkostnadsnormen”. Timkostnadsnormen utgör den ersättning per timme som advokaten har rätt till vid denna typ …Läs mer »
 • Vad är det för skillnad mellan en advokat och en jurist?

  Vad är det för skillnad mellan en advokat och en jurist?

  Söker du för första gången efter någon som kan hjälpa dig i ett juridiskt ärende kommer du sannolikt att fråga dig vad det är för skillnad mellan en advokat och en jurist. Det gäller framförallt om du söker juridiskt biträde via Internet. Gör du en sökning på t ex ”familjerätt”, …Läs mer »
 • 6 tips om var du kan få gratis juridisk rådgivning

  6 tips om var du kan få gratis juridisk rådgivning

  En av vanligaste frågorna som vi erhåller här på Juridex är var man kan finna gratis juridisk rådgivning. Det kan röra sig om allt från att få svar på frågor rörande hur man skriver t ex ett testamente eller ett äktenskapsförord till att få hjälp i en tvist inför domstol. …Läs mer »
 • Vad kostar det att skriva ett testamente, ett äktenskapsförord eller annat familjerättsligt dokument?

  Vad kostar det att skriva ett testamente, ett äktenskapsförord eller annat familjerättsligt dokument?

  En vanlig fråga är vad det kostar att skriva ett äktenskapsförord, ett testamente, ett samboavtal eller något annat familjerättsliga dokument. Denna fråga är i det närmaste omöjlig att besvara då det är helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är ungefär som att fråga vad det kostar att …Läs mer »
 • 5 punkter att tänka på när du ska anlita advokat

  5 punkter att tänka på när du ska anlita advokat

  De flesta privatpersoner anlitar advokat vid endast eller kanske ett par tillfällen under sin livstid. För den som driver en näringsverksamhet är det ofta mer vanligt förekommande. Detta gäller framförallt om det är fråga om en större näringsverksamhet där kontakter med advokater och andra jurister vanligtvis är något som ingår …Läs mer »

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn. Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är …Läs mer »