Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Skydda dina barns arv genom att göra det till enskild egendom i ett testamente

Många föräldrar är inte medvetna om att det arv som de efterlämnar kommer att ärvas som giftorättsgods av barnen. Gifter barnet sig, och barnet inte skriver ett äktenskapsförord med sin partner där de kommer överens om att arvet ska göras till enskild egendom, kommer arvet att ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Konkret innebär detta att barnets make i bodelningen har rätt till hälften av värdet på arvet, en situation som de flesta föräldrar sannolikt önskar undvika. 

Kvinna som ska skriva ett testamente


Exempel

Amelie är ensamstående och har två barn. När Amelie avlider efterlämnar hon en kvarlåtenskap till ett värde om 1 000 000 kronor. Detta belopp fördelas mellan hennes två barn Benjamin och Cecilia som erhåller vardera 500 000 kronor. 


När Cecilia skiljer sig något år senare har hennes notoriskt otrogne make, som dessutom har flyttat tillsammans med makarnas tidigare barnvakt, rätt till hälften av värdet på det arv som Cecilia ärvde efter Amelie.

Reglerna gäller allt och alla 

Huvudregeln att arv blir giftorättsgods gäller inte endast för barn till den som avlidit. Regeln är tillämplig på alla fysiska personer som ärver egendom. Det gäller oavsett om den som ärver egendomen t ex är bröstarvinge, förälder eller syskon. Även den som inte är släkt och ärver egendom genom testamente ärver egendomen som giftorättsgods.

Det har inte heller någon betydelse vad det är för typ av egendom som ärvs. Oavsett om det är pengar, aktier, bostadsrätter, fastigheter eller lösöre ärvs egendomen som giftorättsgods.

Testamente enda möjligheten att göra arvet till enskild egendom

Vill du skydda den egendom som dina barn, eller någon annan, ärver efter dig från att ingå i en bodelning måste du göra arvet till enskild egendom. Detta kan du endast göra genom att upprätta ett testamente där du skriver in ett särskilt villkor om att egendomen ska ärvas som enskild egendom.

Vill du även att avkastningen från arvet ska vara enskild egendom måste även det anges i testamentet. Efterlämnar du till exempel aktier, och du inte uttryckligen i ett testamente anger att avkastningen från aktierna ska vara enskild egendom, blir aktieutdelningen giftorättsgods.

Du bör även ta tillfället i akt och klargöra vad som gäller för “substitut”, det vill säga vad som gäller om en arvinge till exempel köper en bil eller en fastighet för de pengar som hen ärvt som enskild egendom — ska även det som köps vara giftorättsgods eller enskild egendom? På så sätt minskar du risken för diskussioner mellan de efterlevande.

Alla borde skriva ett testamente och göra sitt arv till enskild egendom

De flesta som efterlämnar ett arv önskar sannolikt att det ska “stanna inom släkten”, d v s att egendomen ska ärvas som enskild egendom. Det kan mot denna bakgrund kanske tyckas något märkligt att huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att arv ska vara giftorättsgods. Du måste emellertid utgå från det regelverk som finns. Det finns dessutom inte några tecken på att reglerna kommer att ändras inom en överskådlig framtid.

Vill du att dina barn ska ärva arvet efter dig som enskild egendom måste du därför upprätta ett testamente där du anger detta.

Vi hjälper dig gärna om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente där du gör arvet efter dig till enskild egendom. Du kan välja mellan att använda någon av våra dokumentmallar för testamenten, eller låta en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Du kan läsa mer om de olika alternativen via följande länk: Alternativ för att skriva ditt testamente eller så kan du ta kontakt med oss via kontakfältet här nedanför.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

 • Formkrav för giltigt testamente

  Formkrav för giltigt testamente

  Reglerna avseende testamente finns i ärvdabalken. Enligt ärvdabalkens regler måste ett testamente vara utformat på ett visst sätt för att …
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra …
 • Makars arvsrätt

  Makars arvsrätt

  Det råder ofta missförstånd kring i vilka situationer som makar ärver varandra. Många makar lever i villfarelsen att makar alltid …
 • Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Bevittning av testamente – Vad gäller?

  Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Ett av de krav som gäller för testamente är att …
 • Sambors arvsrätt

  Sambors arvsrätt

  Något som många lever i okunskap om är sambors arvsrätt, eller snarare icke-arvsrätt. Enligt ärvdabalken, som reglerar den svenska arvsrätten, …

Frågor & Svar om arv och testamente