Avtalslagen

Avtalslagen

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område t.o.m. SFS 1994:1513 SFS nr: 1915:218 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1915-06-11 Ändrad: t.o.m. SFS 1994:1513 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa:...
Vad kostar det att skriva ett testamente, ett äktenskapsförord eller annat familjerättsligt dokument?

Vad kostar det att skriva ett testamente, ett äktenskapsförord eller annat familjerättsligt dokument?

En vanlig fråga är vad det kostar att skriva ett äktenskapsförord, ett testamente, ett samboavtal eller något annat familjerättsliga dokument. Denna fråga är i det närmaste omöjlig att besvara då det är helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är...