Testamente och enskild egendom

De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva ett testamente, i vilket du föreskriver att egendomen ska ärvas som enskild egendom, gör du vad du kan för att det arv som du efterlämnar kommer att stanna “inom släkten”.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

Men innan du springer iväg och skriver ditt testamente kan det vara en god idé att ha bra kunskaper om reglerna avseende testamente och enskild egendom. Har du inte redan denna kunskap kan du i denna artikel lära dig bl a skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom, varför man gör egendom till enskild egendom, hur egendom ärvs om det inte finns något testamente och vad du kan göra för att dina arvingar ska ärva din kvarlåtenskap som enskild egendom.

I slutet av artikeln kommer du även att få ett par konkreta förslag på professionella mallar för testamenten vilka du kan använda dig av för att snabbt och enkelt skapa ett giltigt testamente som säkerställer att dina arvingar ärver din kvarlåtenskap som enskild egendom.

Giftorättsgods och enskild egendom vid bodelning

Giftorättsgods och enskild egendom är två grundläggande begrepp inom äktenskapsrätten. Utgångspunkten är att all egendom som makarna äger är giftorättsgods. Att egendomen är giftorättsgods innebär att den ska ingå vid en bodelning mellan makarna. Huvudregeln vid bodelningen är att den egendom som är giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Detta gäller oavsett vem av makarna som är ägare till egendomen. Det är t ex fullt möjligt att en make äger all egendom och att den andra maken inte äger någon egendom överhuvudtaget. Egendomen ska delas lika vid en bodelning om makarna inte kommer överens om annat.

Enskild egendom ingår däremot inte i en bodelning. Vill någon av makarna att egendom inte ska ingå i en bodelning måste denna egendom därför omvandlas från giftorättsgods till enskild egendom. I annat fall kommer egendomen att ingå i en bodelning.

En bodelning kan bli aktuell om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Vid en skilsmässa sker bodelningen mellan makarna. Vid ett dödsfall görs bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. Det finns även en möjlighet för makarna att göra bodelning under äktenskapet men detta är något som inte kommer att behandlas ytterligare i denna artikel.

Vid en bodelning mellan makar ska allt giftorrättsgods enligt huvudregeln delas lika mellan makarna. Har någon av makarna fått egendom i arv genom testamente med föreskrift om att egendomen ska vara enskild egendom ska denna egendom inte ingå i bodelningen.

Den legala arvsordningen och testamente

Den dag som du avlider kommer din kvarlåtenskap att ärvas av dina arvingar i enlighet med den “legala arvsordningen”. Men den legala arvsordningen avses den arvsordning som följer av lag, d v s reglerna i ärvdabalken. Vill du själv bestämma vem som ska ärva dig eller vem som ska ärva vad måste du skriva ett testamente.

Genom att skriva ett testamente kan du själv bestämma vem som ska ärva dig, vilken egendom som olika personer ska ärva och sist men inte minst – vilken karaktär som den ärvda egendomen ska ha hos arvingen. D v s, ska arvingen ärva egendomen som giftorättsgods eller som enskild egendom?

Emellertid har du inte total frihet när du ska skriva ett testamente. Det finns ett antal bestämmelser i ärvabalken vilka är “tvingande”. Att de är tvingande innebär att de gäller oavsett vad du skriver i ditt testamente. Du kan därför inte “skriva bort” dessa bestämmelser i ditt testamente. Som exempel på tvingande bestämmelser i ärvabalken kan nämnas en bröstarvinges rätt till arv efter en förälder. Denna rätt är ovillkorlig och du kan inte göra en bröstarvinge helt arvslös. Du kan däremot begränsa en bröstarvinges rätt till arv så att hen endast får en viss del av sitt arv.

Enskild egendom och testamente

Har du inte skrivit ett testamente kommer din kvarlåtenskap att ärvas som giftorättsgods. Huvudregeln enligt ärvabalken är att all egendom ärvs som giftorättsgods. Detta innebär att den egendom som dina arvingar ärver efter dig kommer att ingå i en eventuell bodelning mellan arvingen och dennes partner vid t ex en skilsmässa.

Vill du att dina arvingar ska ärva din kvarlåtenskap som enskild egendom kan du åstadkomma detta genom att skriva ett testamente. I testamentet kan du ange såväl att endast viss egendom ska ärvas som enskild egendom eller att all din kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom.

Möjligheten att testamentera bort kvarlåtenskapen som enskild egendom finns inte endast i förhållande till bröstarvingarna. Det är fullt möjligt att testamentera bort kvarlåtenskapen – under förutsättning att testamentstagaren är en fysisk person – till vem som helst med villkor om att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom.

Det är inte endast till bröstarvingar som du kan testamentera bort egendom med villkor om att egendomen ska vara enskild. Du kan i princip testamentera bort egendomen till vem som helst med villkor om att egendomen ska vara enskild. Det enda kravet är att det måste vara en fysisk person och inte en juridisk person (som t ex ett aktiebolag eller en förening).

Mallar för att skriva testamente med villkor om att kvarlåtenskapen ska ärvas som enskild egendom

Ska du själv skriva ett testamente där du vill ange att den eller de personer som ärver dig ska erhålla egendomen som enskild egendom finns det ett antal mallar att välja mellan. Här följer ett par korta förslag till dokumentmallar för testamenten i ett par olika typsituationer där arvingarna ärver kvarlåtenskapen som enskild egendom.

Ensamstående person som önskar att kvarlåtenskapen ska ärvas enligt den legala arvsordningen men att arvingarna ska ärva egendomen som enskild egendom:

Mall Enskilt testamente - Bröstarvingar enskild egendom
Med hjälp av denna dokumentmall kan du upprätta ett testamente för en enskild person vill att kvarlåtenskapen ska ärvas som enskild egendom av arvingarna.

Makar som vill ärva varandra med fri förfoganderätt och när båda makarna avlidit ska deras kvarlåtenskap ärvas av deras gemensamma bröstarvingar såsom enskild egendom.

Mall för testamente mellan makar som vill ärva varandra och att arvingarna ska ärva som enskild egendom
Detta är en av de mest använda mallarna för testamente och något som de flesta makar borde överväga. Genom att använda sig av denna mall kan makar bestämma att de ska ärva varandra och när de båda avlidit ska arvingarna ärva egendomen som enskild egendom.

Sambor som vill ärva varandra med fri förfoganderätt och när båda makarna avlidit ska deras kvarlåtenskap ärvas av deras gemensamma barn såsom enskild egendom:

Mall för testamente mellan sambor, arvingarna ärver som enskild egendom
Med hjälp av denna dokumentmall kan två sambor skriva ett testamente enligt vilket de ärver varandra och när de båda avlidit ska arvingarna ärva deras kvarlåtenskap som enskild egendom

Passar din situation inte in på något av exemplen ovan är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att finna rätt mall eller en annan lösning som innebär att du kan testamentera bort din kvarlåtenskap som enskild egendom på sätt som du önskar.

Varukorg

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

  Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn. Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är …Läs mer »
 • Vår mamma har testamenterat bort sitt arv till sin nye man. Vad kan vi göra?

  Vår mamma har testamenterat bort sitt arv till sin nye man. Vad kan vi göra?

  När min mamma dog visade det sig att hon skrivit ett testamente och i testamentet hade hon skrivit allt hon ägde skulle ärvas av sin nye man som inte är min pappa. Jag och min bror skulle därför inte ärva någonting överhuvudtaget efter vår mamma. Detta verkar vara hur konstigt …Läs mer »