Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Testamente och enskild egendom

De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva ett testamente, i vilket du föreskriver att egendomen ska ärvas som enskild egendom, gör du vad du kan för att det arv som du efterlämnar kommer att stanna “inom släkten”.

Kvinna som ska skriva ett testamente


Men innan du springer iväg och skriver ditt testamente kan det vara en god idé att ha bra kunskaper om reglerna avseende testamente och enskild egendom. Har du inte redan denna kunskap kan du i denna artikel lära dig bl a skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom, varför man gör egendom till enskild egendom, hur egendom ärvs om det inte finns något testamente och vad du kan göra för att dina arvingar ska ärva din kvarlåtenskap som enskild egendom.

I slutet av artikeln kommer du även att få ett par konkreta förslag på professionella mallar för testamenten vilka du kan använda dig av för att snabbt och enkelt skapa ett giltigt testamente som säkerställer att dina arvingar ärver din kvarlåtenskap som enskild egendom.

Giftorättsgods och enskild egendom vid bodelning

Giftorättsgods och enskild egendom är två grundläggande begrepp inom äktenskapsrätten. Utgångspunkten är att all egendom som makarna äger är giftorättsgods. Att egendomen är giftorättsgods innebär att den ska ingå vid en bodelning mellan makarna. Huvudregeln vid bodelningen är att den egendom som är giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Detta gäller oavsett vem av makarna som är ägare till egendomen. Det är t ex fullt möjligt att en make äger all egendom och att den andra maken inte äger någon egendom överhuvudtaget. Egendomen ska delas lika vid en bodelning om makarna inte kommer överens om annat.

Enskild egendom ingår däremot inte i en bodelning. Vill någon av makarna att egendom inte ska ingå i en bodelning måste denna egendom därför omvandlas från giftorättsgods till enskild egendom. I annat fall kommer egendomen att ingå i en bodelning.

En bodelning kan bli aktuell om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Vid en skilsmässa sker bodelningen mellan makarna. Vid ett dödsfall görs bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. Det finns även en möjlighet för makarna att göra bodelning under äktenskapet men detta är något som inte kommer att behandlas ytterligare i denna artikel.

Bodelning med testamente om enskild egendom
Vid en bodelning mellan makar ska allt giftorrättsgods enligt huvudregeln delas lika mellan makarna. Har någon av makarna fått egendom i arv genom testamente med föreskrift om att egendomen ska vara enskild egendom ska denna egendom inte ingå i bodelningen.

Den legala arvsordningen och testamente

Den dag som du avlider kommer din kvarlåtenskap att ärvas av dina arvingar i enlighet med den “legala arvsordningen”. Men den legala arvsordningen avses den arvsordning som följer av lag, d v s reglerna i ärvdabalken. Vill du själv bestämma vem som ska ärva dig eller vem som ska ärva vad måste du skriva ett testamente.

Genom att skriva ett testamente kan du själv bestämma vem som ska ärva dig, vilken egendom som olika personer ska ärva och sist men inte minst – vilken karaktär som den ärvda egendomen ska ha hos arvingen. D v s, ska arvingen ärva egendomen som giftorättsgods eller som enskild egendom?

Emellertid har du inte total frihet när du ska skriva ett testamente. Det finns ett antal bestämmelser i ärvabalken vilka är tvingande. Att de är tvingande innebär att de gäller oavsett vad du skriver i ditt testamente. Du kan därför inte “skriva bort” dessa bestämmelser i ditt testamente. Som exempel på tvingande bestämmelser i ärvabalken kan nämnas en bröstarvinges rätt till arv efter en förälder. Denna rätt är ovillkorlig och du kan inte göra en bröstarvinge helt arvslös. Du kan däremot begränsa en bröstarvinges rätt till arv så att hen endast får en viss del av sitt arv.

Enskild egendom och testamente


Har du inte skrivit ett testamente kommer din kvarlåtenskap att ärvas som giftorättsgods. Huvudregeln enligt ärvabalken är att all egendom ärvs som giftorättsgods. Detta innebär att den egendom som dina arvingar ärver efter dig kommer att ingå i en eventuell bodelning mellan arvingen och dennes partner vid t ex en skilsmässa.

Vill du att dina arvingar ska ärva din kvarlåtenskap som enskild egendom kan du åstadkomma detta genom att skriva ett testamente. I testamentet kan du ange såväl att endast viss egendom ska ärvas som enskild egendom eller att all din kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom.

Möjligheten att testamentera bort kvarlåtenskapen som enskild egendom finns inte endast i förhållande till bröstarvingarna. Det är fullt möjligt att testamentera bort kvarlåtenskapen – under förutsättning att testamentstagaren är en fysisk person – till vem som helst med villkor om att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom.

Person som fått enskild egendom genom testamente
Det är inte endast till bröstarvingar som du kan testamentera bort egendom med villkor om att egendomen ska vara enskild. Du kan i princip testamentera bort egendomen till vem som helst med villkor om att egendomen ska vara enskild. Det enda kravet är att det måste vara en fysisk person och inte en juridisk person (som t ex ett aktiebolag eller en förening).

Mallar för att skriva testamente med villkor om att kvarlåtenskapen ska ärvas som enskild egendom

Ska du själv skriva ett testamente där du vill ange att den eller de personer som ärver dig ska erhålla egendomen som enskild egendom finns det ett antal mallar att välja mellan. Här följer ett par korta förslag till dokumentmallar för testamenten i ett par olika typsituationer där arvingarna ärver kvarlåtenskapen som enskild egendom.

Enskilda testamenten med förordnande om enskild egendom

Mall för enskilt testamente där testamentsgivaren förordnar att arvingarna ska ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom

Testamenten mellan makar med förordnande om enskild egendom

Mall för inbördes testamente mellan makar med bröstarvingar där makarna förordnar att arvingarna ska ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom

Mall för inbördes testamente mellan makar utan bröstarvingar där makarna förordnar att arvingarna ska ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom

Testamente mellan sambor med förordnande om enskild egendom

Mall för inbördes testamente mellan sambor utan bröstarvingar där samborna förordnar att arvingarna ska ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom

Passar din situation inte in på något av exemplen ovan är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att finna rätt mall eller en annan lösning som innebär att du kan testamentera bort din kvarlåtenskap som enskild egendom på sätt som du önskar.

Vill du ha hjälp med att skriva ditt testamente?

Ska du skriva ett testamente och vill vara säker på att det blir korrekt utformat kan en av våra familjerättsjurister upprätta ditt testamente. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjerättsjurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp med att skriva testamente

Artiklar om arv och testamente

Frågor & Svar om arv och testamente