Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

Behöver du prata med en jurist? Just nu erbjuder vi 10 minuters fri rådgivning via vår chatt.

Fråga:

Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv till två av hans syskonbarn.

Kvinna som ska skriva ett testamente

Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är bevittnat. Är det rätt att testamentet är ogiltigt om det inte är bevittnat? Och vad händer då? Jag har läst att om det inte finns några barn så ärver Allmänna arvsfonden all egendom.

Svar:

Enligt ärvdabalken måste ett testamente uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Ett av dessa formkrav är att ett testamente måste vara bevittnat av två personer. I annat fall är testamentet inte gällande.

Observera att en arvinge som vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt på denna grund måste väcka en s k klandertalan inför domstol. Detta måste dessutom göras senast inom sex månader från det att arvingen blivit delgiven en kopia av testamentet.

Väcker arvingen inte talan inom sex månader kan arvingen därefter inte hävda att testamentet är ogiltigt. Ett ogiltigt testamente kan således bli giltigt om inte någon av arvingarna väcker talan om klander av testamentet. Väcker inte alla utan endast en arvinge talan om klander kan följden bli att testamentet blir ogiltigt i förhållande till den arvingen men giltigt i förhållande till övriga arvingar.

Anses testamentet vara ogiltigt gäller den arvsordning som anges i ärvdabalken. Denna innebär i korthet att i första hand ärver bröstarvingarna (barn och barnbarn). Finns det inte några bröstarvingar ärver föräldrarna och finns det inte heller några föräldrar så ärver den avlidnes syskon och därefter den avlidnes mor- och farföräldrar. Notera dock att kusiner aldrig ärver varandra enligt den legala arvsordningen.

Att döma av dina uppgifter finns det släktingar som har rätt till arv efter din morbror. Den Allmänna arvsfonden kommer därför inte att ärva kvarlåtenskapen efter honom.