Testamentet är inte bevittnat – Är det giltigt?

Min morbror avled mycket hastigt. När man skulle gå igenom hans lägenhet hittade man ett testamente där han gav bort allt sitt arv två av hans syskonbarn.

Skriv testamente med hjälp av dokumentmall

Nu har det uppstått en diskussion om vad som gäller då en annan släkting påstår att testamentet är ogiltigt eftersom det inte är bevittnat. Är det rätt att testamentet är ogiltigt om det inte är bevittnat? Och vad händer då? Jag har läst att om det inte finns några barn så ärver Allmänna arvsfonden all egendom.

SVAR:

Enligt ärvdabalken måste ett testamente uppfylla vissa formkrav för att vara gällande. Ett av dessa formkrav är att ett testamente måste vara bevittnat av två personer. I annat fall är testamentet inte gällande.

Observera att en arvinge som vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt på denna grund måste väcka en s k klandertalan inför domstol. Detta måste dessutom göras senast inom sex månader från det att arvingen blivit delgiven en kopia av testamentet.

Väcker arvingen inte talan inom sex månader kan arvingen därefter inte hävda att testamentet är ogiltigt. Ett ogiltigt testamente kan således bli giltigt om inte någon av arvingarna väcker talan om klander av testamentet. Väcker inte alla utan endast en arvinge talan om klander kan följden bli att testamentet blir ogiltigt i förhållande till den arvingen men giltigt i förhållande till övriga arvingar.

Anses testamentet vara ogiltigt gäller den arvsordning som anges i ärvdabalken. Denna innebär i korthet att i första hand ärver bröstarvingarna (barn och barnbarn). Finns det inte några bröstarvingar ärver föräldrarna och finns det inte heller några föräldrar så ärver den avlidnes syskon och därefter den avlidnes mor- och farföräldrar. Notera dock att kusiner aldrig ärver varandra enligt den legala arvsordningen.

Att döma av dina uppgifter finns det släktingar som har rätt till arv efter din morbror. Den Allmänna arvsfonden kommer därför inte att ärva kvarlåtenskapen efter honom.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Andra artiklar om arv och testamente

 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Person som ska ärva har flyttat till ny adress – Behöver jag ändra i testamentet?

  Hej! För en tid sedan köpte jag en mall för testamente från er och upprättade ett testamente. I testamentet testamenterade jag min fastighet till en släkting och jag skrev hennes namn, personnummer och adress. Nu har hon flyttat till en ny adress. Måste jag ändra i testamentet? Kan jag gå …Läs mer »
 • Testamente och enskild egendom

  Testamente och enskild egendom

  De flesta av oss borde överväga att skriva ett testamente där vi anger att vår kvarlåtenskap ska ärvas av våra arvingar som enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom innebär att denna inte kommer att ingå i en bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Genom att skriva …Läs mer »
 • Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Testamentet är förfalskat – Vad kan jag göra?

  Jag är övertygad om att min mammas testamente är förfalskat och behöver veta vad jag ska göra. Min mamma gick bort i slutet av sommaren. Därefter har det varit totalt kaos. Bara några veckor efter det att hon gått bort fick vi besked om att det fanns ett testamente i …Läs mer »
 • Vår mamma har testamenterat bort sitt arv till sin nye man. Vad kan vi göra?

  Vår mamma har testamenterat bort sitt arv till sin nye man. Vad kan vi göra?

  När min mamma dog visade det sig att hon skrivit ett testamente och i testamentet hade hon skrivit allt hon ägde skulle ärvas av sin nye man som inte är min pappa. Jag och min bror skulle därför inte ärva någonting överhuvudtaget efter vår mamma. Detta verkar vara hur konstigt …Läs mer »