Testatrix

Testatrix är ett begrepp som används inom arvsrätten för att beteckna en kvinna som upprättar ett testamente. Är det en man som upprättar testamentet benämns han testator. I praktiken användas detta uttryck dock även som benämning på en kvinna som upprättar ett testamente.

Ett allt vanligare och könsneutralt uttryck är testamentsgivare som således kan användas såväl när en man som en kvinna upprättar ett testamente.

Varukorg

Juridex.se