Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Är det möjligt att tidsbegränsa ett äktenskapsförord?

Fråga:

Jag ska gifta mig med en yngre kvinna och är orolig för att hon bara gifter sig med mig för pengarna. Jag befinner mig i en mycket god ekonomisk situation medans hon i princip inte har någonting. Hon har gått med på att skriva ett äktenskapsförord men vi pratar om att äktenskapsförordet bara ska gälla en viss tid. En idé som vi diskuterade var att efter att vi varit gifta i ett visst antal år skulle äktenskapsförordet helt sluta att gälla och all egendom skulle bli giftorättsgods. Är det möjligt för oss att skriva ett sådant äktenskapsförord? / Gösta

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej Gösta, Nej, det är inte möjligt att tidsbegränsa ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord gäller från det att det har registrerats och upphör att gälla först efter det att makarna har skiljt sig, någon av makarna har avlidit eller makarna skriver ett nytt äktenskapsförord i vilket de kommer överens om att det tidigare äktenskapsförordet ska upphöra att gälla.

Skulle ni gifta er utan ett äktenskapsförord har du, genom den så kallade ”giftorättstrappan”, ett visst skydd mot att all din egendom inkluderas i en bodelning under de första fem åren efter det att ni gifte er. Enkelt förklarat innebär giftorättstrappan att en bodelning kan jämkas under denna tid. Sker en jämkning finns det en schablon som ofta används och som innebär att under det första året omfattas endast 20 procent av giftorättsgodset av bodelningsreglerna, andra året omfattas 40 procent och så vidare.

Det måste dock betonas att denna regel inte är en regel som är tillämplig vid alla bodelningar. Det är endast en schablonregel vilken domstolen kan utgå ifrån om den anser att det finns förutsättningar för att tillämpa jämkningsbestämmelserna i 12 kap 1 § äktenskapsbalken.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt för er att tidsbegränsa äktenskapsförordet. Antingen får ni ingå äktenskap utan ett äktenskapsförord eller så får ni skriva ett äktenskapsförord, och när ni båda anser att tiden är mogen kan ni skriva ett nytt äktenskapsförord där ni upphäver det gamla äktenskapsförordet. Men detta är något som kräver att ni är överens om att skriva ett nytt äktenskapsförord vid den tidpunkten. Är ni inte överens om att skriva ett nytt äktenskapsförord kommer det redan registrerade äktenskapsförordet att fortsätta gälla.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord