Timkostnadsnormen – Det lägsta timpriset för en advokat

När en advokat utses till offentligt biträde eller målsägandebiträde i brottmål eller som juridiskt biträde i migrationsärenden får advokaten ersättning för sitt arbete från staten enligt särskilda regler vilka är baserade på den s k “timkostnadsnormen”.

Timkostnadsnormen utgör den ersättning per timme som advokaten har rätt till vid denna typ av mål. Beräkningen av timkostnadsnormen görs varje år av Domstolsverket enligt en särskild modell.

Timkostnadsnormen för 2019 uppgår till 1 725 kronor inklusive moms.

Timkostnadsnormens betydelse när du anlitar en advokat

När du anlitar en advokat privat, d v s när kostnaderna för advokaten inte betalas av staten, råder i princip fri prissättning. Det enda som begränsar prissättningen är allmänna avtalsregler och Advokatsamfundets regler vilka advokaten är bunden av.

Advokatsamfundets regler anger att advokatens ersättning ska vara “skälig”.  Vid bedömningen av vad som är skäligt ska man bl a väga in uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat m m. I praktiken är begreppet “skäligt” i detta sammanhang ett diffust begrepp som inte ger dig någon närmare vägledning av vad det kommer att kosta. I vart fall inte om du är konsument och ovan att använda dig av juridiska tjänster från t ex advokater.

I praktiken kan du emellertid utgå från att timkostnadsnormen utgör det lägsta timarvode som en advokat kommer att begära. Det finns inte någon regel som säger att timkostnadsnormen utgör den lägsta timersättning som en advokat kan begära men i praktiken är det så det fungerar.

Därefter är det enkel matematik. Anlitar du en advokat och advokaten lägger ner en timme på ditt ärende kommer det att kosta dig 1 725 kronor, lägger advokaten ner två timmar kommer det att kosta dig 3 450 kronor, lägger advokaten ner fem timmar kommer det att kosta dig 8 625 kronor osv.

Varukorg

Sök i vår butik

Senast Publicerat

 • Förvaring av framtidsfullmakt

  Förvaring av framtidsfullmakt

  En framtidsfullmakt är endast gällande i original. Är originalfullmakten försvunnen räcker det inte att visa upp en kopia av framtidsfullmakten, en sådan är inte gällande. Det är därför viktigt att man förvarar framtidsfullmakten på ett betryggande sätt så att den finns tillgänglig den dag som den börjar att gälla. Hur …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Skriva testamente – Så här gör du

  Skriva testamente – Så här gör du

  Ska du skriva ett testamente och funderar du själv på att fatta pennan? Eller kanske ska du hjälpa en bekant att skriva sitt testamente? Då kan denna artikel vara till hjälp. Vi kommer att, punkt för punkt, gå igenom de olika delarna av ett testamente och vad du bör tänka …Läs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Andra artiklar om juridiskt biträde