Timkostnadsnormen – Det lägsta timpriset för en advokat

När en advokat utses till offentligt biträde eller målsägandebiträde i brottmål eller som juridiskt biträde i migrationsärenden får advokaten ersättning för sitt arbete från staten enligt särskilda regler vilka är baserade på den s k “timkostnadsnormen”.

banner för mikrojuridik


Timkostnadsnormen utgör den ersättning per timme som advokaten har rätt till vid denna typ av mål. Beräkningen av timkostnadsnormen görs varje år av Domstolsverket enligt en särskild modell.

Timkostnadsnormen för 2019 uppgår till 1 725 kronor inklusive moms.

Timkostnadsnormens betydelse när du anlitar en advokat

När du anlitar en advokat privat, d v s när kostnaderna för advokaten inte betalas av staten, råder i princip fri prissättning. Det enda som begränsar prissättningen är allmänna avtalsregler och Advokatsamfundets regler vilka advokaten är bunden av.

Advokatsamfundets regler anger att advokatens ersättning ska vara “skälig”.  Vid bedömningen av vad som är skäligt ska man bl a väga in uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat m m. I praktiken är begreppet “skäligt” i detta sammanhang ett diffust begrepp som inte ger dig någon närmare vägledning av vad det kommer att kosta. I vart fall inte om du är konsument och ovan att använda dig av juridiska tjänster från t ex advokater.

I praktiken kan du emellertid utgå från att timkostnadsnormen utgör det lägsta timarvode som en advokat kommer att begära. Det finns inte någon regel som säger att timkostnadsnormen utgör den lägsta timersättning som en advokat kan begära men i praktiken är det så det fungerar.

Därefter är det enkel matematik. Anlitar du en advokat och advokaten lägger ner en timme på ditt ärende kommer det att kosta dig 1 725 kronor, lägger advokaten ner två timmar kommer det att kosta dig 3 450 kronor, lägger advokaten ner fem timmar kommer det att kosta dig 8 625 kronor osv.

Behöver du hjälp av en jurist?

Behöver du hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra för dig. Beskriv vad du behöver hjälp med i kontaktfältet här nedanför så återkommer vi till dig så snart vi har tagit del av ditt meddelande.
Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan skicka ett mejl till oss på info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik

Artiklar om juridiskt biträde