Vad är det för skillnad mellan fast anställning och tillsvidareanställning?

Fråga:

Jag har sökt ett jobb och fått besked om att jag kan få en “anställning tillsvidare”. Jag tycker att detta verkar alldeles för osäkert och vill helst ha en fast anställning. Min flickvän säger att det är samma sak vilket jag tycker låter konstigt. Vem av oss har rätt?

/Mahmoud

Svar

Hej Mahmoud. Din flickvän har helt rätt i det hon säger.

Med tillsvidareanställning avses att en anställd är anställd ”tillsvidare” utan att det finns någon bestämd tidpunkt då anställningen upphör. En tillsvidareanställning måste sägas upp för att upphöra och för att arbetsgivaren skall kunna säga upp en anställd från en tillsvidare anställning krävs att det föreligger ”saklig grund” såsom t ex arbetsbrist.

Begreppet ”fast anställning” är ett begrepp som inte uttryckligen används i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Detta är ett uttryck som används i vardagligt språkbruk istället för tillsvidareanställning. Med begreppen fast anställning och tillsvidareanställning avses således samma sak även om tillsvidareanställning är den korrekta benämningen enligt den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Varukorg

Juridex.se